Avond - maal

 
Tot mijn 10de ben ik naar de Gereformeerde gemeente Nederland gegaan. Ik herinner me het avondmaal. 
 
- Er stond een tafel voor in de kerk met wat stoelen. De kerk zat overvol. 
 
- Op de tafel stond wijn en brood.
 
- De dienst begon .
 
- Aan de tafel kwamen een paar mensen om gebruik te maken van het avondmaal , het brood en de wijn.
 
 
De woorden werden uitgesproken :
 
Matheus 26 :  
26  En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.

27  En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit;

28  Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

 

Statenvertaling 

 

 

 

 

Van mijn 10de tot mijn 27ste ben ik naar de bijeenkomsten van de Jehovah's getuigen gegaan. Ik herinner me het avondmaal. 

 

- het werd druk bezocht , deze gedachtenisviering zoals ze het daar benoemen , alle stoelen waren bezet

 

- Op een tafel stond brood en wijn 

 

- De dienst begon

 

- De wijn en het brood werden door gegeven van hand naar hand 

 

 

- De woorden werden uitgesproken 

 

Matheus 26 : 

26  Terwijl zij verder aten, nam Jezus een brood, en na de zegen te hebben uitgesproken, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei: „Neemt, eet. Dit betekent* mijn lichaam.”

27  Ook nam hij een beker, en na een dankgebed te hebben uitgesproken, gaf hij die aan hen, terwijl hij zei: „Drinkt allen hieruit; 

28   want dit betekent mijn ’bloed van het verbond’, dat ten behoeve van velen vergoten zal worden tot vergeving van zonden.

 

NW ( Nieuwe wereld ) vertaling wachttoren   Organisatie 

 

In al die jaren , 27 jaren in totaal , heb ik 5 mensen gebruik zien maken van het eten van het brood en het drinken van de wijn in letterlijke en zichtbare zin. 

 

Neem eet , want dit is mijn lichaam 

Drink allen hiervan , want dit is het bloed ten behoeven van het nieuwe verbond welke uitgegoten zal worden tot vergeving van zonden 

 

5 mensen in 27 jaar .

 

- Nooit begreep ik het goed als kind , ik begreep niet waarom mijn oma, waar ik altijd naast mocht zitten ,  niet ging. 

- Als puber  en daarna jong - volwassene begreep ik het wel omdat wij nu eenmaal niet konden deel nemen. Dat was alleen voor hen die geroepen waren voor het Hemelse Koninkrijk.

- EN nu , op mijn 42ste weet ik hoe Jezus het werkelijk bedoeld heeft ..........

 

De gelijkenissen 

 
 
Matheus 13 : 10 - 13
 
 Jezus' leerlingen kwamen Hem vragen: "Waarom vertelt U hun alles in de vorm van verhalen?" ( gelijkenissen ) 
 
 Hij antwoordde: "Omdat het de bedoeling is dat júllie de geheimen van het Koninkrijk van God zullen begrijpen, maar zíj niet. 
 
 Want aan mensen die hebben, zal gegeven worden, en ze zullen heel veel hebben. Maar van mensen die niets hebben, zal afgenomen worden wat ze hebben. 
 
 Daarom vertel Ik hun alles in de vorm van verhalen. Want ze kijken wel, maar zien niets. En ze luisteren wel, maar horen niets en begrijpen er niets van. 
 
 
Jezus prak in gelijkenissen. Hij gebruikte symbool zodat het op geestelijk niveau begrepen zou worden voor hen die daar naar zoeken . 
 
( Matheus 6 : 33    Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven.   )  
 
 
Wat zijn dan die geheimen van het koninkrijk van God ?
 
Johannes 18 :  
 
 
Jezus antwoordde: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaren voor Mij hebben gestreden. Dan hadden de Joden Mij niet gevangen kunnen nemen. Maar mijn Koninkrijk is niet van deze wereld."  Toen zei Pilatus tegen Hem: "Je bent dus een koning?" Jezus zei: "U zegt zelf dat Ik een koning ben. Ik ben geboren en op deze wereld gekomen om de waarheid te vertellen. Iedereen die van de waarheid houdt, luistert naar Mij."
 
 
Het koninkrijk is niet van deze wereld. 
Voor onze ogen dus onzichtbaar. 
Alleen op geestelijk niveau te begrijpen. 
Dat is wat Jezus ook wilde. Dat het begrepen werd door Zijn volgelingen. 
 
Het wordt begrepen door hen die de Waarheid aan nemen , Wie Hem ernstig zoeken , Hen die naar de Here Jezus willen luisteren. 
 
Dat kan alleen als je je hele hart vrij wilt maken van het eigen denken en invullen. 
 
Lukas 11 :  
 
Daarom zeg Ik jullie:
 
 bid, want dan zul je krijgen.
 
Zoek, want dan zul je vinden. 
 
Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. 
 
Want iedereen die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan.  Geen één vader geeft toch zijn zoon een steen als hij om een brood vraagt? Of een slang als hij om een vis vraagt?  Of een schorpioen als hij om een ei vraagt?  Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker de Heilige Geest geven als mensen Hem daarom bidden?"
 
 
 
Door de Heilige Geest zal ons alles wat op het aardse en zichtbare niet gezien kan worden wel begrepen worden op geestelijk niveau. 
 
 
Goed , Hij gebruikte dus beeld-taal. 
 
Woorden door middel van beelden. Zodat , wat Hij wilde zeggen , begrepen kon worden wat onze ogen niet kunnen zien . 
 
Wat zegt Jezus daar nog meer over : 
 
Johannes 20 :
 

Jezus zei tegen hem: "Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven! De leerlingen hebben Jezus nog veel meer wonderen zien doen dan in dit boek staan opgeschreven.  Maar déze zijn opgeschreven, zodat jullie zullen blijven geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie eeuwig leven hebben omdat jullie bij Hem horen.

 

De Here Jezus kwam van een heerlijke en prachtige plaats. Zijn hele ziel en zaligheid en alles wat hij had was verbonden met Zijn Vader. En wij mogen bij Hem horen !   In deze wereld , maar niet van deze wereld 

 

 

De Wijn 

 
De laatste tijd vroeg ik me telkens af wat de betekenis is van de bruiloft te Kana. Waar Hij water veranderde in wijn. Ik wist zeker dat het een met het ander te maken had. Maar alles op Zijn tijd ...
 
Wat deed jezus op die bruiloft 
 
Johannes 2 :
 
Toen de wijn op was, zei Jezus' moeder tegen Hem: 
 
"Ze hebben geen wijn!"
 
Jezus zei tegen haar: 
 
"Dat weet Ik toch. Dat hoeft u Mij niet te zeggen. Maar het is nog niet de juiste tijd voor Mij om daar iets aan te doen." 
 
 
( later op die bruiloft veranderde Hij het water in Wijn. Hij deed vele wonderen zoals de zieke mensen genezen , doden opwekken. Alles wat Hij deed was een beeld van de geestelijke wereld , het koninkrijk van God ) 
 
Wat zegt Hij nu over Zijn Wijn :
 
Johannes 15 :
 
 Jezus zei: "IK BEN    de echte wijnstruik en mijn Vader is de wijnboer. 
 Elke tak aan Mij waar geen vruchten aan groeien, haalt Hij weg. Elke tak waar wel vruchten aan groeien, snoeit Hij. Hij maakt hem schoon van alles wat daar niet mag groeien. Zo gaan er nog meer vruchten aan die tak groeien. 
 Jullie zijn al schoon door wat Ik jullie heb gezegd. 
 Ik blijf in jullie. Blijf nu ook in Mij. Als een tak niet aan de wijnstruik blijft vastzitten, kunnen er geen vruchten aan groeien. Zo kan er ook geen vrucht aan jullie groeien, als jullie niet in Mij blijven. 
 IK BEN de wijnstruik en jullie zijn de takken. Als jullie in Mij blijven en Ik in jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie groeien. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen. 
 Als jullie niet in Mij blijven, verdrogen jullie. Verdroogde takken worden weggegooid en verbrand. 
 Maar als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen. 
 Het eert mijn Vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn."
 
 
 
 
God de vader is de wijnboer. Eigenaar van alle wijnstruiken , het veld.
Jezus de Christus is de wijnstruik die groeid op de perfecte akker van Zijn Vader . Zijn Vader zorgt dat alles perfect blijft en er ruimte voor groei kan zijn. 
Aan die wijnstruik ( Jezus ) groeien de takken die vrucht moeten dragen. Alles waar geen vrucht aan groeid wordt weg gehaald door Zijn vader persoonlijk. 
Alle takken met goede vruchten snoeid hij en maakt ze schoon van alles wat er niet hoort te zijn.  zodat er aan de takken nog meer ruimte voor vrucht is. 
Alle takken waar niets aan groeid worden weg gegooid. 
Jezus is de wortel van de Wijnstruik . Hij neemt daarmee het levenswater van Zijn Vader op , geeft het door aan de takken ( Zijn volgelingen ) zodat het vrucht kan dragen. Vruchten voor Wijn . 
 
Spreuken 3 :
 
Geef de Heer van wat je bezit.
Geef Hem het eerste deel van je oogst. 
Dan zullen je schuren altijd vol zijn met graan,
en je wijnpersen zullen overstromen van wijn.
 
 
 
 
Drink , want dit is het bloed voor u vergoten 
 
 
Johannes 19 :
 
Maar één van de soldaten stak voor de zekerheid zijn speer in Jezus' zij. Onmiddellijk kwam er water en bloed uitIk, Johannes, heb dat zelf gezien. Daarom heb ik het jullie verteld, en ik hoop dat jullie het ook geloven. Want het is echt waar. 
 
Stroom 1 :  Offerbloed voor de zonde van de wereld 
 
Stroom 2 : Water als een stroom van levenswater
 
Wortels van de Wijnstruik die het water opnemen en Bloed als het levens-sap wat door de struik stroomt. 
 
Drink van dit levenssap ! U zult veel vrucht dragen. 
 
 
Genesis 2 :
 
 In de tuin van Eden was de bron van een rivier, die de tuin vochtig hield. Deze rivier splitst zich in vier andere rivieren. 
 
De eerste rivier heet de Pison. Hij stroomt om het hele land Havila heen, waar goud wordt gevonden. Dat goud is heel zuiver. Verder vind je daar ook balsemhars  en sardonyx 
 
De tweede rivier is de Gihon. Hij stroomt om het hele land Ethiopië heen. 
 
De derde rivier is de Hidekel  Hij stroomt naar het oosten van Assur. 
 
De vierde rivier is de Eufraat.
 
Openbaringen 21 :
 
Verder zei Hij: "Het is voorbij! IK BEN de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. De mensen die dorst hebben, zal Ik te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Ze hoeven er niets voor te betalen. Iedereen die volhoudt tot het einde zal zijn hele erfenis krijgen. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn zoon zijn.
 
 
Openbaringen 3 
 
 Daarom raad Ik jullie aan om goud van Mij te kopen. Goud dat in het vuur zuiver is gemaakt. Dan zullen jullie rijk zijn. 
 
 
Romeinen 6 :
 
Net zoals we één geheel met Hem zijn geworden in zijn dood, zijn we ook één geheel met Hem geworden in zijn opstanding uit de dood.  Want we weten dat ons oude 'ik' samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. We zijn niet langer slaven van het kwaad.

 

Jezus sprak ik gelijkenisssen en beeltenissen :

 
Matheus 26:
 Hij zei: "Drink hier allemaal van.  Deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond  sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God.  Maar Ik zeg jullie dat Ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken, totdat Ik samen met jullie nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader." 
 
Drink hiervan ! 
 
Openbaringen 5 :  En ze zongen een nieuw lied: "U bent het waard om de boekrol open te maken en de zegels los te maken. Want U bent geslacht. Met uw bloed heeft U ons uit alle volken en stammen en landen en talen gekocht voor God.
 
Openbaring 22 :
 
De Geest en de bruid zeggen: "Kom!" En laat iedereen die het hoort, zeggen: "Kom!" Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag komen drinken van het water dat levend maakt. Je hoeft er niets voor te betalen.
 
Drink van het bloed wat leven geeft !
 
 

Het brood 

 
Matheus 26 :
 
 Hij zei: "Neem dit en eet het. Het is mijn lichaam."
 
Johannes 6 :
 
 Jezus antwoordde: "Luister goed! Jullie zoeken Mij niet omdat jullie Mij wonderen hebben zien doen. Maar jullie zoeken Mij omdat jullie brood van Mij hebben gekregen en genoeg hebben kunnen eten.  Maar jullie moeten je niet zo druk maken over gewoon eten. Gewoon eten is ook weer gauw verdwenen. Zoek liever naar het eten dat eeuwig leven geeft. De Mensenzoon kan dat aan jullie geven. Want God de Vader heeft Mij daarvoor de macht en het recht gegeven." Toen vroegen ze Hem: "Wat wil God dan dat we doen?" Jezus antwoordde: "God wil dat jullie geloven in de Man die Hij heeft gestuurd."  
 
 
Eet , dit is mijn lichaam. Eet van mij. 
 
Eet van mij , verwerk mij , laat het door je eigen lijf stromen . Wordt zo 1 met mij.
 
Brood wordt gemaakt van graan. 
 
OOk daar sprak Jezus over :
 
Matheus 13 :
 
 Jezus vertelde hun nog iets in de vorm van een verhaal. Hij zei: "Je kan het Koninkrijk van God vergelijken met een boer die goed zaad had gezaaid in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand. Hij zaaide onkruid over het gezaaide graan heen. Daarna ging hij weg.  Toen kwam het graan op en er groeiden graankorrels aan. Maar ook het onkruid kwam tevoorschijn.  De knechten gingen naar de boer en zeiden tegen hem: 'U had toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe kan het dan dat er zoveel onkruid staat?'  Hij zei tegen hen: 'Dat heeft een vijand gedaan.' De knechten zeiden tegen hem: 'Wilt u dat we het onkruid eruit trekken?' Hij zei: 'Nee, want als jullie het onkruid eruit trekken, trekken jullie misschien per ongeluk ook het graan eruit. Laat het maar samen opgroeien tot de oogst. Bij het oogsten zal ik tegen de maaiers zeggen: 'Haal eerst het onkruid eruit. Bind het samen tot bossen en verbrand het. Maar breng het graan in mijn schuur.' "
 
 

Johannes 6 :

 

Mijn hemelse Vader geeft jullie het echte brood uit de hemel.  Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God." Toen zeiden ze tegen Hem: "Heer, wilt U ons dan altijd van dat brood geven?"  Jezus antwoordde: "IK BEN ... dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. 

 

 

Komt allen ,  eet van mij en drink van mij want dat betekend eeuwig leven. 

 

 

 

1 Korinthiers 11 :

 

 
Nu ik dit schrijf, moet ik denken aan jullie bijeenkomsten. Daar moet ik streng over zijn. Want jullie bijeenkomsten doen meer kwaad dan goed.
 
Want ten eerste heb ik gehoord dat jullie niet één zijn met elkaar als jullie bij elkaar komen. Dat jullie verdeeld zijn en ruzie maken. En ik denk dat dat wel waar is.
 
Want er móet wel verdeeldheid komen. Daardoor zal duidelijk worden wie van jullie wel en wie niet echt bij de Heer horen. 
 
Maar zoals jullie nu in jullie bijeenkomsten de maaltijd van de Heer vieren, kan écht niet. 
 
Maaltijd van de Heer vertaald met Strong :
 
 
The Lord's Supper : Strong g1173:
 
 
Vergelijk dus met Lukas 14 : 24 in dezelfde betekenis waar paulus aan die gemeente over sprak :
 
Want ik zeg je: de gasten die het eerst waren uitgenodigd, zullen niets van mijn maaltijd krijgen.' "
 
 
 
Het gaat hier over de Hemelse bruiloft. En niet over het vieren en tot een ritueel maken van een jaarlijks denken aan het lichaam van Jezus en het bloed dat Hij vergoten heeft. Alsof daar dan alles van af gaat hangen. Het gaat hier over de Maaltijd die de Joden eerst verworpen hebben en precies wat er in de kerken gebeurd. 5 Mensen in 27 jaar !!

 

Hoe 'eten' ze dan in die gemeente zoals Paulus bedoelt ?  

 
Want iedereen neemt er haastig van voor zichzelf. Daardoor zijn sommigen aan het eind nog hongerig en anderen dronken. 
 Kunnen jullie dan niet eerst thuis eten en drinken? Hebben jullie dan helemaal geen respect voor de gemeente van God? Want waarom zorgen jullie er niet voor dat de arme mensen éérst te eten krijgen? Jullie zorgen helemaal niet voor hen. Wat moet ik zeggen? Als jullie verwachten dat ik hierover een compliment geef, dan hebben jullie het mis!
 
Met andere woorden :   ze dachten alleen aan zichzelf 

 

28Denk dus eerst goed na over de betekenis van de maaltijd, 

vóórdat je van het brood eet en uit de wijnbeker drinkt.29 Houd er bij het eten en drinken rekening mee,

dat het om het lichaam van Christus gaat. Doe je dat niet, dan zal God je bestraffen.

 30 Daarom zijn er bij jullie ook zoveel zieke en zwakke mensen en sterven er veel bij jullie.

31Maar als we zelf goed zouden nadenken over de betekenis van de maaltijd, zouden we niet op die manier bestraft hoeven te worden. 32 Maar door ons te bestraffen, wil de Heer ons opvoeden. Dan zal Hij ons later niet samen met de ongelovige mensen hoeven te straffen. 33 Wacht dus op elkaar met eten en drinken, broeders en zusters, wanneer jullie bij elkaar komen. 34 Zorg ervoor dat de mensen die honger hebben, thuis alvast wat eten. Dan zullen jullie niet bestraft worden voor de manier waarop jullie de maaltijd vieren.

 
Waarom moest paulus dit door geven aan deze gemeente ? 
 
1 Korinthiers 10 : 17 
 
Daarom, lieve broeders en zusters, moeten jullie ver bij de afgoden vandaan blijven.  Jullie zijn toch verstandige mensen? Bedenk dan zelf of ik gelijk heb met wat ik zeg.  Door samen uit de wijnbeker te drinken waarvoor we God danken, worden we één met het bloed van Christus. Dat weten jullie. En door samen te eten van het brood dat we breken, worden we één met het lichaam van Christus. ... Dat weten jullie óók. Omdat we van één brood eten, zijn wij met elkaar verbonden tot één Lichaam. Het maakt niet uit met hoeveel we zijn. Want we eten immers allemaal van dat ene brood. 
 
Ze hadden naast de Here Jezus als hun Hoofd blijkbaar nog vele andere dingen , afgoderij .  Want de Hoer drinkt ook uit een beker ! Ze dient een andere meester . Satan. De engel des lichts zoals hij zich voor doet. En velen trappen in die val , ver bij de Here Jezus de Christus vandaan. Druk met juiste leer etc......Al kakelend en daarmee ver verwijderd. Vaak speelt geld de rol. 
 
Hij zei : Laten we toch de eenheid bewaren . Want we Zijn 1 in Christus . We 'eten 'van Zijn lichaam en 'Drinken 'van Zijn bloed. WE Zijn samen een als Zijn lichaam omdat we samen Zijn offer hebben aangenomen , Hij is ons Hoofd ! .  We eten immers allemaal van dat ene brood !  Het levende brood , het brood wat leven geeft. 

 

 

Avondmaal :  "  Eet van mijn lichaam en drink van mijn bloed , dit zeg ik julie in deze avond , de avond voor ik gekruisigd wordt "  

 

Romeinen 13 :  Vergeet niet in wat voor tijd we leven. Het is de hoogste tijd om wakker te worden! Want het ogenblik dat we zullen worden bevrijd is nu nóg dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is al een heel eind voorbij. Het wordt al bijna dag. 

 

Hier eindig ik mijn aandeel. Ik wens dat iedereen deel mag nemen aan het bloed , vergoten voor de zondige wereld , door het Lam Gods. Ik wens dat iedereen deel neemt , dag in dag uit , aan Zijn levende Woord , het levende Brood ! 

 

Jezus tegen over sommige Joden :  

 

Johannes 6 :  

 

Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal Ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken.  Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken.  Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met Mij en ben Ik één met jullie.  De levende Vader heeft Mij gestuurd en Ik leef door de Vader. Zo zal ook iedereen die van Mij eet, door Mij leven.  Dit is het echte brood dat uit de hemel gekomen is. Het is niet hetzelfde brood als het manna dat jullie voorouders hebben gegeten, want zij zijn gestorven. Maar iedereen die van dít brood eet, zal eeuwig leven."

 

Lukas 14 :

 

 Toen iemand van de andere mensen aan tafel dat hoorde, zei hij tegen Jezus: "Wat heerlijk als je aan tafel mag gaan in het Koninkrijk van God!"

 
Het is  volbracht ! Amen