Heilig

 
1 Petrus 1 
 
Houd je verstand er dus bij en let goed op. Vertrouw er helemaal op dat God goed voor jullie zal zijn op de dag dat Jezus terugkomt. 
 Luister niet meer naar de verlangens van je oude 'ik.' ... Die zijn nog uit de tijd dat jullie nog niets van het goede nieuws wisten. Maar luister nu als gehoorzame kinderen naar God. 
 Hij heeft jullie geroepen om voor Hem te leven. God is heilig. Daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen. 
 Want er staat in de Boeken: "Leef heilig, want Ik ben heilig."
 
Jullie mogen Hem als Vader om hulp roepen. Hij trekt niemand voor, maar beoordeelt alle mensen naar wat ze hebben gedaan. 
 Jullie zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, het volmaakte Offerlam. 
 Hij was er al vóórdat de wereld werd gemaakt. Maar pas nu, aan het eind van de tijd, is Hij voor ons gekomen. 
God heeft Hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Daarna heeft Hij Hem alle hemelse macht en majesteit gegeven. Hij wilde dat jullie door Jezus helemaal op God zouden vertrouwen.
 

Wat betekend het nu als heiligen te leven ? 

 
Eerst maar eens de betekenis van het woord 'Heilig '
 
Volgens  de Etymologiebank  :
 
- Gewijd 
- Volmaakt
- Onaantastbaar 
 
De mens was volmaakt. Door zijn positie werd hij aangesteld door God om te heersen over dieren , zee en aarde . Het was de bedoeling om deze te onderwerpen aan de mens . 
 
Genesis 1 vanaf vers 26 : 
 
 En God zei: "Laten We mensen maken, mensen die op Ons lijken. Ze zullen heel erg op Ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde."  En God maakte de mens. Hij maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. Hij maakte een man en een vrouw.  God zegende hen en zei tegen hen: "Krijg veel kinderen, zodat er heel veel mensen komen. Ga over de hele aarde wonen en heers over de aarde. Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de kruipende dieren." 
 
 
Van de planten en de bomen en vruchten van de bomen mochten ze eten . Maar niet van de vruchten van de kennis van  kwaad . Want dat kwaad was de personificatie van de duivel zelf en kreeg daarmee macht op die zonde gebracht via leugen .
 
Zie het zo : 
 
Als mensen weten dat moorden mogelijk is en je verteld dit aan een kind van 2 dan zal die je onbegrijpelijk aan kijken . Hij begrijpt het begrip moorden namelijk niet!  Maar als je hem kennis gaat bij brengen over moorden en wat dat betekend en daarbij ook nog eens het brengt alsof je daarmee een goede daad verrricht dan krijgt het kind keuze uit kennis. Er bestaat namelijk in dat kind ook nog steeds de goede vruchten , de vrucht wat leven en liefde heet en van God af komt . Maar omdat , we weten namelijk allemaal dat moorden slecht is en toch gebeurd het , de kennis er is gebracht in de  vorm van leugen ontstaat strijd in dat kind. 2 keuzen ! Kijk maar naar jeugdbense's. Hoe komt het dat een kind deze slechte dingen gaat doen ? 
 
Genesis 2 : 7 
 
" Maar je mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven." Waarheid ! 
 
En door die zonde kwam de dood . 
 
Naast de Schepper van hemel en aarde ,  de mens en al wat leeft en groeid zijn er de engelen. De engelen zijn dienaren van God . Ze doen wat Hij hen zegt te doen. Ze loven en eren Hem  , zijn boodschappers en helpers door God gezonden. 
 
Hebreeen 1 : 14 
 
" De engelen zijn  alleen maar dienende geesten. Ze moeten de mensen dienen die al het goede van God zullen krijgen dat God heeft beloofd. "  
 
vandaar de term beschermengel zoals wij die kennen. 
 
Kleine Kinderen hebben allemaal een beschermengel .
 
Matheus 18 : 10 
 
 Jezus zei: "Let er goed op dat jullie niet doen alsof de kleine kinderen helemaal niet meetellen. Want Ik zeg jullie dat hun engelen aldoor erg dicht bij mijn hemelse Vader mogen komen." 
 
Wanneer we hier eens rond kijken op aarde dan zie je dat er 2 dingen be-staan :
 

Goed ...............Kwaad  2 keuzen 

 
God is Goed . God is Licht , God is liefde , God is leven . 
 
Kwaad is slecht , kwaad is duister , kwaad is liefdeloosheid en eigenbelang , kwaad is dood .
 
Zoals we dat hier op aarde kennen zo bestaat het ook in de geestelijke wereld. 
 
Dienende verheven engelen die doen wat God verlangt en de mens helpt en dient  .................versus....................  opstandige gevallen engelen die doen wat tegen Gods wil in gaat en de mens daarin mee wil sleuren . 
 
 
God zei in de tuin van Eden dus al dat van die kwade , slechte vruchten niet gegeten mocht worden. Vrije wil , vrije keus. 
 
Kies je voor gehoorzaamheid dan betekend dit vrede en leven . 
 
De rest brengt geestelijke en eeuwige  dood voort. We leven namelijk in een wereld die bestaat uit goed en kwaad en zoals het spreekwoord het zegt : De goeden lijdden onder de kwaden . 
 
Goed gebracht via waarheid en slecht gebracht via leugen. Leugen zorgt dat goed slecht wordt en vice versa. 
 
Eva liet zich mee sleuren door een gevallen engel , namelijk satan , en heeft zich gevoed en ook haar man daartoe over gehaald met kennis over dat kwaad. En zo was de kennis van dat  kwaad in de mensheid gekomen met alle gevolgen die we vandaag de dag zien. 
 
 
Bij God in de tuin van Eden was er een 2 - keuze mogelijkheid : God gehoorzamen of God ongehoorzaam zijn door te eten van die vrucht. 
 
 
De vrucht die ze at bestond uit kennis over 2 wegen. 
 
Goede weg versus slechte weg 
 
 
Strong H7451 vertaald dit woord als Ra . 
 
met de betekenis :
 
- kwaad
- oneens
- onplezierig
- pijn gevend
- ellende
- ongeluk
- verdriet
- kwetsend
- het ergste 
- on- vriend- delijk
- angst
 
 
Deze kennis van het kwaad maakte dat er een mogelijkheid kwam om die kennis om te zetten in daden. 
 
Weer 2 keusen . 
 
 

Zonde 

Wat betekend zonde?
 
- Mis - daad
- Ont - kenning ( niet kennen van God en wat daar uit voort spruit  ) 
- Over treden van Goddelijke wet 
 
 
Zonde komt van het Griekse woord harmartia. Strong's G266
 
Betekenis ( van engels naar nederlands met Google translate ) 
 
 
Kortom : een dwaalweg bewandelen. 
 
Die dwaalweg wordt voorgesteld als een brede weg waar vele op lopen. Op die weg is er veel aanbod om de leegte te vullen. Mensen beseffen daarom niet dat het surrogaat is. Maar ze kunnen het wel weten omdat het geen bijvende  vrede van hart en ziel brengt. Het brengt ook geen vertrouwen omdat het telkens vervangen moet worden of veranderd met wat anders. 
 
 
Die brede weg die ten onder gaat bevat de volgende vulling : 
 
- Made in China 
- Najagen van geld en goed 
- leugen profeten ( er zijn 1000-den boeken te vinden ) 
- vervangingstheorieen
- eigen ik
- eigen wijsheid
- nepverlichting
- na lopen van mensen en hun leer 
- afgoden ( je eigen buik kan ook een afgod zijn wanneer je er een relatie mee hebt , het beheerst je leven , en voedsel je god is in vele vormen ) 
- valse goden 
- Het ergste het ontkennen van het offer van de Here jezus Christus 
- ontkennen van een Almachtige Schepper 
- najagen van macht 
- Ja zelfs het aanbidden van satan ( satanskerk ) 
- krom wordt recht en recht wordt krom 
- wilde feesten , drugs , drank , seks 
 
 
Wat is heilig leven ? 
 
Of beter gezegt , wat is het niet  Efeze 5 : 
 
Maar jullie mogen absoluut niet 
 
met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan, of allerlei andere verkeerde dingen op het gebied van seks doen. Wees ook niet langer heb-zuchtig
 Gedraag je zoals past bij mensen die bij God horen. 
 
Stop met vuile praatjes, grove woorden en vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent. 
 
 Mensen die verkeerde dingen doen op het gebied van seks, of die hebzuchtig zijn, kunnen het Koninkrijk van Christus en van God niet binnengaan. Vergeet dat niet! Mensen die hebzuchtig zijn, aanbidden een afgod.
 
 
De mensen kregen een nieuwe keuzemogelijkheid :
 
Johannes 16 : 33 
 
Ik heb jullie dit allemaal gezegd, zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen."
 
Door 1 mens kwam de zonde in de wereld en door 1 mens is die zonde overwonnen. Er kwam een nieuwe  kans en keus ! 
 
Die weg wordt de smalle weg genoemd omdat , in deze door onkruid overwoekerde wereld  ,  die weg moeilijk te vinden en te zien is . Het onkruid tiert weeldig vandaag de dag. 
 
 
Die weg , die Jezus had aangelegd door Zijn offer voor de zonde is er nog steeds .  Waar we voor kunnen kiezen. OP die weg die naar het leven voert is het de bedoeling om dicht met Hem te wandelen. Door gebed om hulp en door het willen najagen van het goede. 
 
Geen ontheiliging van het leven door God gegeven maar door het doen van dat wat juist is. Hij zal het in je hart leggen . 
 
Wat je op aarde vast houd ( gevangen ) zal ook gesloten zijn in de hemel omdat daar alleen maar liefde , licht en vrede bestaat . Licht kan geen gemeenschap hebben met duisternis. 
 
Daarom hebben wij het aanvaarden van het offer van Jezus nodig omdat Hij ons vrij kocht van die gevangenis . We hebben daardoor vergeving ontvangen van onze zonde voor altijd. Daarom zijn we niet langer dood maar leven wij. 
 
 
En daarom willen wij hier op aarde al een heilig leven leidden :
 
Efeziers 5 :
 

Laat je niet voor de gek houden door mensen die deze dingen op allerlei manieren proberen goed te praten. Want dit zijn juist de dingen waarvoor de mensen die niet in God geloven, gestraft zullen worden. 7 Doe dus niet meer met hen mee. 8 Vroeger was jullie hart één en al duisternis. Maar nu zijn jullie vol van het licht van de Heer. Leef dan ook als mensen die bij het licht horen. 9 Want door het licht van Gods Geest groeien goedheid, eerlijkheid en waarheid. 10 Zoek uit wat de Heer graag wil dat je doet. 11 Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. 12Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan – en ze zijn bijna te erg om hardop te noemen. 13 Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht. 14 Daarom zegt God: Word toch wakker, jij die slaapt! Sta op uit de dood! Dan zal het licht van Christus op je schijnen!

15 Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig. 16 En gebruik je tijd goed. Want we leven in een slechte tijd. 17 Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil. 18 Word niet dronken van wijn, want dan weet je niet meer wat je doet. 19 Maar word vol van de Geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer. 20 Dank vooral aldoor God de Vader voor alles, door onze Heer Jezus Christus. 21 Wees ook bescheiden tegenover elkaar, uit ontzag voor God.

Christus kocht u vrij , Amen. 

Wat kiest u ?   Goed ................of ......................kwaad 

                       Rein ...................of ..................onrein

                         Waarheid .........of .............................leugen 

 

Smalle weg ...............................Brede weg                     Dodenrijk :  

Weet u waarom die brede weg zo breed is ? 

Omdat het er ZWART ziet van de mensen. En al dat duister , wat leegte is , wordt opgevuld met van alles en nog wat . Er is zoveel te kiezen daar . De mensen zien in die weg dan ook door de bomen , er zijn daar heel veel bomen met heel veel vruchten , het bos niet meer. 

Maw , ze zien niet dat ze in een donker bos lopen maar wat rond te dwalen .

Die duistere weg eindigd ook in een duister dodenrijk. Er was al nooit geen HET licht te vinden daar , als alleen schijnlicht . 

Daarom ook reageren die mensen boos en afstandelijk op het evangelie van Jezus Christus. Dat licht is te fel voor ze. Men voed zich daar met talloze dingen. Men loopt de menselijke wijsheid achterna. Religie , met talloze regeltjes , heeft daar een grote rol aangezien satan dat mis- bruikt. 

Die boodschap is te simpel en mensen kunnen het niet geloven omdat ze daar lopen met God - loosheid. De zonde wordt levend gehouden. 

De smalle weg heeft niet veel nodig. Daar heerst maar 1 ding en dat is het genadeoffer van Christus. Die weg begint met het besef dat de zonden dood zijn voor God. Vandaar kun je starten met een persoonlijke relatie met je Maker , God door Jezus. 

Daar hoef je je alleen maar te voedden met Gods woord de Bijbel. En een gebedsleven aan te gaan. Daar wil je mede broeders en zusters ont- moeten en samen delen en eten van het Woord en drinken van het bloed , vergoten door het Lam. 

Daar is daarom het juk licht-gewicht ,  omdat je die niet alleen draagt. Op die weg wordt ook voor de mensen gebeden , als bemiddeling , die op die brede weg lopen. Die mensen die niet weten dat hun weg duister is en daar ook eindigd. 

Waar eindigt de smalle weg ?  

In het paradijs. Paulus spreek daar over in :

2 Korinthiërs 12:1-5 “Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan.”

Daar mogen Gods kinderen rusten na dit leven op deze aarde. Een ieder die Jezus volgt is een kind van God ! 

 

Hoe ziet het leven er uit na het wandelen op de brede weg ? 

Lukas 16 : 

Jezus zei: "Er was eens een rijke man die prachtige, dure kleren droeg en alle dagen grote feesten gaf. 20 En er was een bedelaar die Lazarus heette en onder de zweren zat. Elke dag lag hij bij de voordeur van de rijke man. 21 Hij hoopte dat hij de restjes zou krijgen van de maaltijden van de rijke man, zodat hij geen honger meer zou hebben. Zelfs kwamen de honden aan zijn zweren likken.

 

22 Op een dag stierf de arme man. Hij werd door de engelen naar Abraham gedragen en mocht dicht bij hem zitten. 23 Ook de rijke man stierf en hij werd begraven. Toen hij in het dodenrijk zijn ogen opendeed, had hij heel veel pijn. In de verte zag hij Abraham, met Lazarus dicht naast zich. 24 Hij riep: 'Vader Abraham, help mij! Stuur Lazarus alstublieft naar mij toe! Laat hem alstublieft zijn vinger in water dopen en mijn tong daarmee afkoelen! Want ik heb pijn in dit vuur!' 25 Maar Abraham zei: 'Zoon, weet je nog hoe goed jij het hebt gehad tijdens je leven, en hoe slecht Lazarus het had? Nu wordt híj hier getroost en heb jíj pijn. 26 Bovendien is er tussen jullie en ons een kloof die we niet kunnen oversteken. De mensen van deze kant kunnen niet naar jouw kant gaan als ze dat zouden willen. En de mensen van jouw kant kunnen niet naar onze kant komen.' 27 Toen zei de rijke man: 'Vader, stuur dan alstublieft Lazarus naar mijn huis. 28 Want ik heb vijf broers. Laat Lazarus hen waarschuwen. Ik wil niet dat zij óók in deze plaats van pijn terecht zullen komen.' 29 Maar Abraham zei: 'Ze hebben de Boeken van Mozes en van de profeten. Dáár moeten ze naar luisteren.' 30 Maar de man zei: 'Vader Abraham, dat doen ze niet. Maar als er iemand uit de dood opstaat en naar hen toe komt, dán zullen ze gaan leven zoals God het wil.' 31 Maar Abraham zei tegen hem: 'Als ze niet naar Mozes en de profeten willen luisteren, zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de dood opstaat.' "

De rijke man had pijn omdat hij eindelijk daar kon voelen na zijn dood , zonder al die opvulling , hoe zonder licht hij had geleefd en hoe leeg en zonder leven hij daarom was. 

 

Wie Christus aan neemt in zijn aardse leven zal leven na zijn sterven. Wie zonder Jezus leeft in dit leven  , en meent dat hij leeft met al de opvulling , zal dood zijn na zijn sterven. 

Ons lichaam is sterfelijk , het is als een kruik , maar ons innerlijk behoord God toe door Jezus Christus.