Leven of dood , Hoop of vrees

 

Goedendag Mevrouw , Meneer , of kind ,

Inleiding:

Welkom in Nederland. Een land van relatieve vrede. In het Midden – Oosten is dat wel anders . Heeft u wel eens een relatie gelegd tussen geloof en vrede? Liefde en zegen ?

Nederland is het Joods- Christelijke geloof vaarwel aan het zeggen. Dat is sinds de jaren 60-70 al zo. Daarmee verdwijnt ook liefde en zegen zoals u wel zult merken. De Nederlandse grondwet is gebaseerd op Joods – Christelijke waarden en normen. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Die waarden en normen zijn aan het verdwijnen want er is een andere god gekomen. De god van het geld. In de Bijbel wordt dat zo omschreven : 11 Tim 6 : 10

Want het verlangen naar geld is de bron van al het kwaad. Sommige mensen zijn het geloof kwijtgeraakt en in allerlei ellende terecht gekomen, doordat ze zo graag rijk wilden worden “

Ik zal u een kaart tonen en dan zult u de relatie leggen tussen het de rug toe keren van Onze Schepper en zegen :

 

Ik raad u aan een onderzoek te doen naar landen waar geen Joodse – Christelijke grondslag is en het wel of niet hebben van zegen . U heeft een enorme bibliotheek aan uw computer binnen handbereik.

 

De Kern :

De mens bestaat 6000 jaar.

 • Adam -Eva kregen een keus tussen gehoorzaam aan God of de vader van de leugen ( satan ) volgen. Ze kozen de leugen . Genesis 3 : 6,7

 • Ze schaamden zich en God bedekte ze met een dierenhuid waarvoor God daarom een dier moest opofferen. Een onschuldig dier . Genesis 6 : 21

 • Daarna werd de aarde gevuld met onrecht. Noach was de enige met zijn gezin die rechtvaardig waren , Hij luisterde naar God en vertelde de mensen zich om te keren van hun vernietigende weg maar ze luisterden niet . Na 120 jaar kwam de zonde-vloed. 2 Petrus 2 : 5 , Genesis 6 : 9 – 22, Genesis 7 : 1-24

 • Daarna koos God een volk uit , de Israëlieten ( het Joodse volk ) om door hen een heilig volk op te voedden. De 10 geboden werden gegeven ( leefregels ) en ze moesten dieren offeren zodat ze vergeving kregen. Een onschuldig dier voor een schuldig mens. Exodus

 • Uit dat volk werd de Here Jezus geboren. ! 4000 jaar na de eerste mens .

 • De Joden namen hem niet aan , ze geloofden het niet ( Het verbond is niet verbroken met hen laat dat duidelijk zijn ) . Jezus koos 12 leerlingen uit om het evangelie ( het goede nieuws ) te brengen aan alle volken zodat ze nog steeds een eerlijke keus konden maken , hen dopende in de naam van de Vader , de Zoon en de Heilige Geest .Matheus 28 : 19,20

 • Jezus werd onschuldig verraden voor geld daarna onschuldig veroordeeld , een volmaakt mens voor onvolmaakte mensen voor vergeving van zonde.

 • Een on-schuldig mens , vol van God zelf , werd geofferd aan het kruis. Voor alle schuldige mensen.

 • Voor eens en voor altijd kon de mens vanaf dan vergeving van zonde vragen .

 • Romeinen 5 : 12- 21

 • Jezus stond de derde dag op uit de dood , ging terug naar de Hemel om plaats te maken voor wie in Hem geloven , zond daarna de Heilige Geest zodat de mens de wetten van God op het hart kreeg. ( je geweten ) . Handelingen 1: 1-11

 • Dat is nu 2000 jaar geleden. 6000 jaar na de schepping van de eerste mens.

 • De Genade-tijd is bijna op. Precies daar waar de mens God de rug toe gekeerd heeft.

 • Nog even te kiezen uit vrije wil tussen God dienen of satan volgen . Leven of dood. Hoop of vrees.

 • En nu leest u dit ….................

 

 

Ik ga het kort en eenvoudig houden . Slot :

 

U heeft een keus . Meer niet …

Keus 1 : Verzoenen met God door middel van het aanvaarden van het offer van Jezus Christus

Keus 2 : Kiezen voor deze wereld die naar de dood leid onder leiding van satan.

Keus 3 : Geen keus .

 

 

Bij keus 1 : Ga naar een stille plaats , vouw uw handen , vraag in gebed vergeving aan God in de naam van Jezus en vraag of Jezus in je hart komt wonen ofwel vol geloof mag ontvangen.

Johannes 3 : 16-18 : “ Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.

Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden.Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.

 

Bij keus 2 : Johannes 3 : 18b , 19 : “ Maar iedereen die níet gelooft, ís al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God. Die mensen zullen worden veroordeeld omdat het Licht in de wereld is gekomen, en ze liever het donker hadden dan het Licht.

 

Bij keus 3 : gelijk aan keus 2 .

 

Kies dan voor het leven !

Deuteronomium 30 : 19,20 :

Vandaag horen de hemel en de aarde wat ik tegen jullie zeg. Zij zijn mijn getuigen. Ik laat jullie kiezen tussen het leven en de dood, de zegen en de vervloeking. Kies alsjeblieft het leven, zodat jullie zullen leven, en jullie familie ná jullie ook.Kies het leven door van jullie Heer God te houden, naar Hem te luisteren en Hem trouw te zijn. Want Hij is jullie leven. …..Kies alstublieft voor het leven. Bid daarom en het zal je gegeven worden. U hoeft het niet alleen te doen . Zijn naam is Jezus , U verlosser en Herder . In liefde voor u geschreven door een kind van de Here God . Daarna zal het oordeel komen maar Wie op Jezus vertrouwd die zal eruit gered worden . Net als Noach en zijn gezin.