draad

 
Toen ik 5 jaar oud was heb ik een regelmatig terug kerende droom gehad. Het was een nachtmerrie voor mij. 
 
Ik droomde dan dat er in de rechterhoek van mijn slaapkamertje , boven in , een klosje garen was die begon te draaien. Terwijl dat gebeurde werd mijn kamertje ook onveilig groot en baande het draad zich een warrige weg door mijn slaapkamer om vervolgens in een kluwen van ijzer over te gaan waar de draad volledig kwijt was. 
 
 
Mijn grondvest ligt in de oud-Gereformeerde gemeente te Opheusden.  In mijn puberjaren heb ik me daar hevig tegen verzet. Mede door dat mijn vader en mijn moeder zich er volledig tegen hadden gekeerd. Toegegeven : voor 'vrije mensen 'is het ook niet te doen. Maar hoe dwaas kan die vrijheid zijn? 
 
Die wijsheid hadden ze weer van de Jehovahs getuigen waar ze zich bij aan sloten. ( De Bijbel zegt : laat u niet opnieuw een slavenjuk op leggen ) . Met de overkoepeling , het wachttorengenootschap. 
 
Ik was het er helemaal mee eens. Maar in de loop van mijn wachttoren tijd ontdekte ik ( of God liet het me zien ) dat er niet veel verschil was tussen het juk. Was ik angstig voor de hel ( al vroeg ik me altijd vooral af waarom mijn oma daar uberhaupt zou komen , want dat geloofde ik niet )  dan was ik nu wederom angstig. Want ik zou alleen gered worden door een goed jehovahs getuige te zijn. Promoter van het wachttorengenootschap. De ark die het wachttorengenootschap heet. 
 
IK ben er dan ook met veel verdriet weg gegaan. Achterlatend wat er achtergelaten moest worden. Dat proces van achter laten heeft 12 jaar geduurd. 
 
De Here Jezus zelf heeft mij toen getroost en mij  op Zijn weg gezet. De weg van ZIjn waarheid welke naar het leven voert . 
 
HIj gaf mij de ruimte en bescherming om te vinden wat gevonden MOEST worden. Namelijk , Zijn aanwezigheid in mijn leven. Hij is dan ook mijn Heer , mijn herder , mijn leidsman. Mijn rots , mijn hoop , mijn grootste liefde . IK houd van Hem en ik dank Hem. HIj liet mij mijn Vader vinden.
 
Hij sprak tot mijn ziel : JIj , die jezelf waardeloos vind , jij bent mijn kind !
 
 
Tussen het wachttorengenootschap en het vinden van de waarheid , welke Jezus en Jezus alleen is in alles , heb ik me in van alles verdiept. IK heb vele geesten beproeft in mijn leven. 
 
Dank God dat Hij mij al die tijd volledig beschermd heeft. 
 
Ik woon sinds 2 jaar alleen met mijn kinderen. Vanaf dan begon er vrede in mijn persoonlijke leven te vloeien. 'Het is goed zo ', zeg ik .
 
Ik kreeg ruimte om zelf maar een de Bijbel te gaan bestuderen. Ook daar heb ik vele vele studies gelezen en vele geesten beproeft. Ik kwam altijd weer uit bij Jezus Christus. 
 
In die periode vroeg ik aan Mijn Vader :  Zal ik me bij een kerk aan sluiten ? Deze vraag kwam omdat ik behoefte had om wat ik gevonden had te delen. Als antwoord kreeg ik een droom. Dat was wat ik ook voeg aan Hem. Dit , omdat ik zeer helder kan dromen. In rust toestand ben ik het dichtst bij antwoorden die de ziel verteld. Zelfs zonder daar woorden aan te kunnen geven. Maar volledig begrip ervaren.
 
Het antwoord was in ieder geval dat ik bij de levende gemeente van God behoor. Geen gemeente met een gebouw maar levend. Het lichaam van Jezus  Christus. Mijn aardse leven had ondanks dat wel behoefte aan contact met geloofsgenoten. Ik denk eigenlijk dat het toch ook te maken heeft met het stiekum niet goed genoeg vinden van mezelf als ik geen levensstijl zou volgen die bij Christenen hoort. OOk bedacht ik me dat het een goed voorbeeld zou zijn voor mijn kinderen . 
 
Ik ging zoeken naar verschillende dominaties , me inlezen , en vond een gemeente. Ik schreef de voorganger aan en zei daarbij dat ik er heen zou gaan met de oren open. Er was me te veel misleiding voor geschoteld in mijn leven. 
 
In die tijd , wegens behoefte wat te DOEN , had ik me ook bij open doors aangemeld. Ik vond een gebedsgroep en haalde iemand op die er ook heen ging. Tijdens het gebed bekroop mij een gevoel van grote afstand. De reden daarvan was dat mijn gebeden uit mijn aller binnenste overschaduwd leken te worden door buitenkanten. Zuchten en klanken van anderen overschaduwde het allemaal. Het voelde totaal verkeerd. 
 
Toen ik de zuster weer naar huis bracht stelde ze voor dat ik maar eens naar Herman Boon moets gaan want daar zou mijn geloof een flinke boost gaan krijgen. Maar dacht ik : "ik heb geen boost nodig ! "Toch bracht ze me aan het twijfelen maar al snel wist ik dat niets mij kan scheiden van de liefde van MIjn Vader omdat ik veilig in Jezus ben. Dus haar oproep heb ik nooit beantwoord. Ik ben ook niet meer naar de gebedsgroep gegaan. IK bid liever in stilte.
 
In die tijd had ik me ook aangesloten bij verschillende Christelijke facebook groepen ( de meeste heb ik weer de rug toegekeerd omdat er van alles langs komt , dus ook valse new age leer waar ik meer en meer dan genoeg vanaf weet tot in het duistere aan toe en heb daar ook verschillende malen wat van gezegt waardoor strijd ontstaat ) en zag een oproep voorbij komen van en 'broeder 'in nood. Deze broeder moest verhuizen maar had een hulp. En als iemand HELP roept dan ben ik er. Hij presenteerde zich zelf als een zendeling en alleen levend voor de Heer . Perfect ! Hij deed zich ook voor als wel doener voor kinderen. 
 
Ik ging er heen , bleef de hele dag met nog 3 anderen , en aan het einde was er tijd over voor persoonlijk gesprek. Ik ontdekte dat hij katholiek was en ik sprak hem aan op maria verering. Iets waar hij geen kwaad in zag. 
 
Die dag zag ik nog meer dingen die in mijn beleving niet kunnen kloppen met een Christen. Maar ik negeerde dat omdat ik niet direct conclusies wil trekken. Deze man vertelde in geuren en kleuren . Ja hij kon mooi praten. Maar daar houd ik juist niet van. Maar ik vond hem wel erg aardig , daar niet van. We moeten elkaar toch helpen als broeders en zusters dacht ik zo. 
 
Thuis aan gekomen ontdekte ik dat ik met de verhuizing nog een koelkastbak in mijn auto had. Dus ik mailde hem en hij zou de bak langs komen halen. Hij bleef uren hangen , wat niet erg was , en mijn kinderen hingen aan zijn lippen want hij vertelde zo prachtig. In de loop van die gesprekken ontdekte ik steeds meer dingen die niet klopten. Ook was hij mij te geinteresseerd in mijn zoon. 
 
Hij vertelde aan het einde dat zijn naam niet zijn echte naam was. EN ook dat hij op valse gronden gevangen had gezeten. Toen ik hem naar de auto bracht toen zei hij dat hij dit nog nooit aan iemand verteld had dat dit niet zijn echte naam was . 'De Heer zou er wel een bedoeling mee hebben , zei hij. 
 
Dat was voor mij genoeg reden , te samen met zijn grootseske verhalen , om een onderzoek te starten. Om een lang verrhaal kort te maken : deze man was een veroordeeld pedofiel en was op valse gronden naar een nieuw huis gegaan door middel van woningruil. 
 
Ik heb alles verteld aan de beheerder van de christelijke facebook groep , ook aan de directeur van de stichting voor weeskinderen in roemenie omdat hij daar ook zich naar binnen aan het werken was. Vervolgens ben ik met alle bewijzen naar de burgemeester gegaan van de gemeente waar hij zich illegaal gevestigd had. En daar heb ik het af gesloten. Ik heb nog wel geprobeerd om de kinderen die in zijn huis hebben gewoond te pakken zien te krijgen maar die wilden niet praten over deze zaak. 
 
Ondertussen was ik gaan kerken bij mijn nieuwe gemeente en heb me daar laten dopen. Toen ik net gewend was en mijn draai had gevonden , kwam er een gast spreker. Een snelle jongen die mooi kon vertellen. Maar ik houd daar niet van en al helemaal niet als je je eigen stichting / bedrijf komt aan prijzen en ook houd ik er niet van wanneer je verhalen verteld die niet helemaal waar zijn. Ik voelde dat zo aan wegens dat het te mooi verteld was als de werkelijkheid zou kunen zijn. Dus heb ik thuis de werkelijkheid gezocht en hem via mail kans gegeven nogmaals de waarheid over zijn verhaal te vertelken. Dat kwam in de vorm dat hij zei het verhaal op die manier gehoord te hebben van open doors. 
 
Ga dan niet op een podium vertellen als of hij er bijna zelf bij is geweest . Hoe kan een halve waarheid rijmen met het voor doen als Bijbelspreker van een gemeente. ? Ik kom daar niet voor ! Het schaad mijn vertrouwen en terecht. 
 
Enige tijd later ontdekte ik dat de nieuwe bijbelvertaling delen weg heeft gelaten uit de Bijbel. 
 
Voorbeeld:
 
Statenvertaling : 
 
Handelingen 8 : 37  37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
 
 
 
Nieuwe bijbelvertaling : 
 
*
 
 
De belangrijkste tekst is hier compleet weg 
 
 
Daarmee is deze bijbel , die gebruikt wordt in de dienst , onbetrouwbaar. 
 
Het wachttorengenootschap doet precies hetzelfde :
 
 
 
Dus dat vertelde ik aan de voorganger . Ook vertelde ik aan de voorganger over mijn verdriet wegens dat mijn kinderen , behalve 1 , niet geloven. Hij reageerde daar met vol begrip op. De rest werd niet beantwoord als in de dienst zelf die Zondag daarop. Dat de Heer zo mooi werkt dat we nu ook allemaal vertalingen hebben in begrijpelijke taal voor alle mensen. 
 
Dat zal dan wel zijn maar dan ken ik een betere bijbelvertaling. Namelijk basicbijbel.nl. 
 
 37 Filippus antwoordde: "Als u met uw hele hart gelooft, is er niets op tegen." Hij antwoordde: "Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is."
 
 
Op een dag kwam ik in aanraking met een broeder die meende dat er allemaal demonen uit gedreven moeten worden. Maar er valt niets uit te drijven aangezien Jezus zelf woning heeft gemaakt in mij. 
En zo wordt het hele Christendom van binnen aan gevallen door onzekerheden. Op de Joodse manier dmv tekenen en wonderen en op de griekse manier dmv filesofieen. 
 
Nu komt Zondag W.J  Ouweneel de dienst leidden.Waarom ? Waarom zou je de gemeente laten besmetten met misleiding en valse leer? IK heb ook dit laten weten maar weet niet of het in dank wordt ontvangen. De duivel is druk bezig met stenen gooien en besmetting veroorzaken die uit groeien tot totale epedemieen in sneltreinvaart. Dat is wat ik weet. 
 
En ook weet ik dat ik niet geroepen ben om mijn mond over deze zaken dicht te houden. Dit feit heeft me al veel verdriet bezorgt maar nooit Heeft de Here Jezus mij  daar alleen in alleen gelaten. En dat zal ook niet gebeuren wanneer ik dicht bij Hem blijf. 
 
 
Onlangs werd mij een cursus aangeboden. Cleansing stream. Dat kost een duit maar dan ben je wel bevrijd. Maar ik dacht : Waar moet ik van bevrijd worden dan !? IK ben al bevrijd. Door Jezus Christus. 
 
Vrij in het begin van mijn gang naar de gemeente ontdekte ik dat er spraakverwarring is doordat er te veel aanspreekpunten bestaan. Ik heb dat gereduceert tot het zitten bij een broeder en een zuster die mij direct zo lief opgevangen hebben. En een broeder en een zuster die voor andere zaken mijn aanspreekpunt zijn. 
 
Toch werd ik gebeld met de vraag of ik anders niet een cursus moest volgen over de opbouw van de gemeente zelf. Maar ik zei dat ik dat zonder toegevoegde waarde vind aangezien het om Jezus en Hem alleen gaat. 
 
Ik ben bang dat als men ook daar door gaat met bouwen aan de toren van babylon er een grote spraakverwarring in de hele gemeente ontstaat. 
 
Ben ik tegen mijn broeders en zusters? Geen sinds. Ik ben wel tegen alle smetten en vlekken. 
 
Ik ben niet geroepen om mijn mond dicht te houden hier over. Ik houd van al mijn broeders en zusters maar ik houd niet van de besmetting. 
 
Ik sluit af met :
 
1 Johannes 2 :
 
Kinderen in het geloof, jullie ongehoorzaamheid aan God is vergeven door wat Jezus heeft gedaan. 
 Vaders in het geloof, jullie kennen Hem die vanaf het begin al is. 
Jonge mensen in het geloof, jullie hebben de duivel overwonnen.
 Kinderen in het geloof, jullie kennen de Vader. 
 Vaders in het geloof, ik zeg het nog een keer: jullie kennen Hem die vanaf het begin al is. 
Jonge mensen in het geloof, ik zeg het jullie nog een keer: jullie zijn sterk van geest en het woord van God is in jullie en jullie hebben de duivel overwonnen.