Virussen en Vaccinatie

IK heb dit stuk in 2009 geschreven na aanleiding van de Mexicaanse griep en alles wat daar om heen bij kwam zoals het wel/niet vaccineren , de paniek of die wel / niet terecht was . Het leek me daarom zinvol om de geschiedenis in te duiken. Ik hoop dat dat een leidraad mag zijn . 
 
 
 

 

 
 

 

Feiten en fictie Mexicaanse griep.

 

Het is november 2009,

Ik zie geen massale gevallen van de Mexicaanse griep om me heen . Wel zie ik paniek en angst. De 1 angst voor de griep en de ander angst voor vaccinatie.. 

 

Toen nog niets bekend was ben ik me wel gaan verdiepen . Ik wil namelijk wel weten wat nou werkelijk die griep is en wat nou werkelijk de vaccinatie is.

Maar allereerst duik ik de geschiedenis in om zo een helder en duidelijk beeld te krijgen.

 

DE PEST 

 

Deze ziekte ,ook wel de zwarte dood genoemd, heeft geheerst in Europa van de 14de tot de 19de eeuw. Nu is men zeker dat eigenlijk alle ziekten van toen onder 1 noemer , de pest, werden geplaatst. De laatste uitbraak in Nederland was in 1667.

In de Tweede wereldoorlog heeft het Japanse leger de pest als een biologisch wapen ingezet. Burgers en gevangenen werden eerst opzettelijk besmet en ook werden er vlooien besmet en onder de Chinezen verspreid. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenheid_731

 

Joden en de pest 

 

Eeuwen lang dacht men dat het een straf van God was. 

Joden werden minder snel en ernstig ziek. Dit kwam door hun reinigingsrituelen en ze gebruikten geen water uit openbare putten. En in plaats van deze voorbeelden te volgen beschuldigden men hen dat ze de waterputten hadden verontreinigd. Als gevolg van die beschuldiging is de totale Joodse bevolking in sommige steden uitgeroeid.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Dood#Vervolging_van_de_Joden

 

Nadat de zwarte rat verdrongen was en de hygiëne enorm toe nam verdween de pest. 

 

 

 

 

DE POKKEN

 

Pokken en verplicht vaccineren 

 

In Engeland werd in het jaar 1852 de verplichte inenting tegen pokken geïntroduceerd. Tegelijk was er vanaf 1857 tot 1859 een pokkenepidemie en er stierven daar mee 14.244 mensen. De vaccinaties gingen ook gewoon door. 

Van 1863 tot 1865 kwam er een tweede epidemie en daar mee stierven er 20.059 mensen.

Mensen die weigerden zich te laten inenten werden vervolgd.

 

In mei van het jaar 1871 kondigden men aan dat 97,5 % was ingeënt

In het jaar daarop , 1872 , werd Engeland wederom getroffen door de ergste epidemie ooit en daar mee stierven er 44.840 slachtoffers. 

Tijdens het intensief en verplicht enten sprong het sterftecijfer van pokken van 28 naar 46 per 100.000 inwoners. 

 

In het British Medical Journal ( 21 januari 1928 p.116 ) zette Dr. L. Parry zijn vraagtekens bij de statistieken van de entingen . Het viel op dat onder ingeënte mensen een hoger sterftecijfer was dan de niet ingeënte : 

“Hoe kan het dat Duitsland , het best-gevaccineerde land ter wereld , meer sterfgevallen heeft in verhouding tot de bevolking dan Engeland? Bijvoorbeeld in 1919 waren er 28 sterfgevallen in Engeland en 707 (op 5012 zieken) in Duitsland. In 1920 waren er 30 sterfgevallen in Engeland, tegen 354 in Duitsland, en in 1925 had Engeland 5.363 gevallen van pokken, waarvan 6 met dodelijke afloop. Wat is de  verklaring? “

 

In Schotland stierven tussen 1855 en 1875 meer dan 9.000 kinderen onder de 5 jaar aan pokken ondanks het feit dat Schotland op dat ogenblik één van de best gevaccineerde landen ter wereld was. 

 

Tussen 1907 en 1919, een periode waarin slechts 1 op de 3 kinderen gevaccineerd was, werden in de leeftijdsgroep tot 5 jaar slechts 7 dodelijke pokkengevallen geregistreerd.

In Duitsland hadden in jaren 1870-1871 meer dan 1.000.000 mensen pokken, waarvan er 120.000 stierven. Hiervan was 96 procent ingeënt. 

Bismarck, de Kanselier van Duitsland, schreef aan de overheden van de diverse Duitse deelstaten dat “de hoop in de doeltreffendheid van het koepokkenvirus als preventie tegen de mensenpokken volledig bedrieglijk is gebleken “.

 

In de Filippijnen, voorafgaand aan de overname door de V.S. in 1905, was de mortaliteit van pokken ongeveer 10%. In 1905, nadat gestart was met de systematische vaccinatie van de bevolking, afgedwongen door de Amerikaanse overheid, was er een epidemie waarvan de mortaliteit in verschillende delen van de eilandengroep tussen de 25% en 50% lag. 

In 1918-1919, toen meer dan 95 procent van de bevolking voor pokken was ingeént, overleed 65 procent van de zieken in de hevigste epidemie in de geschiedenis van de Filippijnen. In de hoofdstad Manilla, waar de vaccinatiegraad het hoogst was, was ook de mortaliteit het hoogst. In Mindanao, de plaats waar de vaccinatiegraad vanwege godsdienstige redenen het laagste was, was het percentage sterftegevallen het laagst.

 

Dr. V. de Jesus, Director of Health, verklaarde dat de pokkenepidemie van 1918-1919 in 60.855 sterfgevallen geresulteerd had. Het Report of the Philippines Health Service uit 1920 bevat de volgende aanklacht tegen de inentingscampagne:
“Vanaf de tijd waarin pokken in Manilla bijna was uitgeroeid tot aan het jaar 1918 (ongeveer 9 jaar) waarin de epidemie verscheen , ongetwijfeld in één van zijn hevigste vormen , zijn jaarlijks vele honderdduizenden mensen ingeënt. Het resultaat is hoogst onfortuinlijk en toont, op het eerste gezicht, het falen van klassieke immunisatie als remedie tegen toekomstige epidemieén.”

 

In Japan in 1885, 13 jaar nadat men daar begonnen was met verplichte pokkenvaccinaties, werd een wet aangenomen die elke zeven jaar een hervaccinatie vereiste. Tussen 1886 tot 1892 werden 25.474.370 hervaccinaties geregistreerd in Japan, maar toch werden tijdens deze zelfde periode 156.175 gevallen van pokken geteld, met 38.979 sterfgevallen, ofwel een mortaliteit van bijna 25 procent. 

In 1896 nam het Japanse parlement een nieuwe wet aan waarmee de frequentie van hervaccinatie werd opgevoerd naar eenmaal per vijf jaar. 

Tussen 1889 en 1908 waren er 171.611 pokkengevallen waarvan 47.919 met dodelijke afloop. Dit komt overeen met een mortaliteit van 30 procent, wat het pokkensterftecijfer uit de periode dat nog niemand werd ingeënt overschrijdt. 

Het is opmerkelijk dat in diezelfde periode Australië ,  één van de minst tegen pokken gevaccineerde landen ter wereld , in 15 jaar tijd slechts 3 pokkengevallen had, terwijl dit er in Japan ,ondanks vaccinaties en hervaccinaties- in een periode van slechts 6 jaar 165.775 waren, met 28.979 sterfgevallen.

 

In het artikel ‘Vaccinatie in Italië’,  in het New York Medical Journal van juli 1899, schreef Charles Rauta, Professor of Hygiëne and Material Medical van de Universiteit van Perugia:
“Italië  is één van de best gevaccineerde landen ter wereld, misschien zelfs wel het allerbest. Al sinds 1865 was de vaccinatiegraad in ons land 98.5 procent, maar desondanks zijn de pokkenepidemieën die ons hebben getroffen zo angstaanjagend geweest dat niets van  de uitvinding van vaccinatie dit kon evenaren. 

In 1887 hadden wij 16.249 sterfgevallen door pokken, in 1888 waren het er 18.110, met 131.413 doden in 1889 . 

Vaccinatie is een monstruositeit, voortgekomen uit fouten en onwetendheid. Het zou geen plaats moeten hebben in hygiëne of in de geneeskunde. Geloof niet in inenting, het is een wereldwijd waanidee, een onwetenschappelijke praktijk, een fataal bijgeloof resulterend in tranen en grenzeloos verdriet”. 

 

De arts en voormalig inenter J.W. Hodge schreef in zijn boek, The Vaccination Superstition:
“Vaccinatie beschermt niet, in werkelijkheid maakt het mensen juist vatbaarder door de algemene vitaliteit en de natuurlijke weerstand te verminderen, en miljoenen mensen zijn gestorven aan pokken die zij opliepen na te zijn ingeënt. “

In de V.S. sprak Dr. William Howard Hay op 25 Juni, 1937, de Medical Freedom Society toe betreffende het afschaffen van verplichte inentingen. Hij verklaarde:
“Ik heb vaak gedacht dat van alle krankzinnige dingen die wij in geneeskunde hebben bepleit, het aandringen op vaccinatie van kinderen en volwassenen- een van de meest krankzinnige is, want feitelijk hebben we nooit kunnen bewijzen dat vaccinatie ook maar één mens van de pokken heeft weten te redden.

Ik weet van één pokkenepidemie waarbij iets meer dan 900 mensen ziek werden, waarbij 95 procent van de patiënten  gevaccineerd was, de meesten recent. 
In Engeland, waar de statistieken wat meer openbaar en accuraat zijn dan in dit land (Amerika), tonen de officiële cijfers over de afgelopen 21 jaar drie keer meer sterfgevallen als direct gevolg van vaccinaties dan als gevolg van pokken. Ik garandeer dat het aantal ongeregistreerde gevallen nog een factor drie hoger ligt. Daarnaast zijn er nog vele gevallen van hersenontsteking of slaapziekte, en van uiteenlopende vormen van degeneratie die als resultaat van inenting voorkomen.

Het is onzin om te denken dat u pus kunt inspuiten , gewoonlijk is het pus van een dood pokkenslachtoffer ,  het is ondenkbaar dat u dat kunt inspuiten in een klein kind en dat u daarmee zijn gezondheid verbetert. 

Ik zou het fanatiek toejuichen als we met kunstmatige middelen de natuurlijke weerstand zouden konden opbouwen, maar dat kunnen we niet, niet met vaccinaties en niet met andere vormen van zogenaamde serum-immunisering.
Het lichaam heeft zijn eigen verdedigingsmechanisme. Deze hangen af van de algemene vitaliteit. Een vitaal lichaam zal alle infecties overwinnen, een minder gezond lichaam lukt dat niet. De vitaliteit van een lichaam valt niet te verbeteren door vergif van wat voor soort dan ook in het lichaam te injecteren.”

 

Volgens de officiële Engelse cijfers stierven in Engeland en Wales, tussen 1910 en 1933, slechts 109 kinderen onder de 5 jaar aan pokken. 

In dezelfde periode stierven er 270 als gevolg van vaccinaties. Tussen 1934 en 1961 werd niet één dodelijk pokkenslachtoffer geregistreerd, en toch stierven tijdens deze periode 115 kinderen onder de 5 jaar als gevolg van de pokkeninenting. Dit dwong uiteindelijk de overheid om de Vaccination Act voor pokken te herroepen.

 

De situatie in de V.S. was niet anders. Een artikel in de juli 1969 editie van Prevention Magazine berichtte dat sinds 1948 300 kinderen in de V.S. aan de complicaties van het pokkenvaccin waren gestorven. 

In dezelfde periode was er in Amerika niet één melding van pokken geweest. In oktober 1971 zei Dr. Samuel Katz van het Medisch Centrum van de Duke University in een lezing voor de jaarlijkse vergadering van de American Academy of Pediatrics : dat elk jaar gemiddeld zes tot negen individuen overlijden als gevolg van pokkeninentingen. Uiteindelijk besloten de autoriteiten met het vaccineren tegen pokken te stoppen. 

 

Dr. Archie Kalokerinos uit Australié zei hier over:

“Ongeveer 10 tot 15 jaar geleden gaven sommige van mijn collega’s in de Verenigde Staten me wat zeer interessante informatie. Zij vertelden dat het vaccineren tegen pokken was gestopt, niet omdat de ziekte was uitgeroeid, maar omdat zij problemen hadden met het vaccin. 

Gevaccineerde individuen bleken actief pokkenvirus door te geven aan mensen waarmee ze in contact kwamen. Het was onbeheerst en daarom zijn ze ermee gestopt”.

Dit is waarschijnlijk de reden dat Professor Ari Zuckerman, een lid van het virus-adviespanel van de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft verklaard : 

Immunisering tegen pokken is gevaarlijker dan de ziekte zelf”. 

 

Zelfs het British Medical Journal (1/5/1976) verklaarde: “Men weet nu dat de risico’s van routinematige pokkenvaccinaties in Groot-Brittannië groter zijn dan de risico’s van een natuurlijke besmetting “. 

 

Conclusie 

conclusie is dat er meer sterfte is onder ingeënte dan onder niet ingeënte. Waarom gaan ze er dan toch mee door zou je je afvragen? Gezichtsverlies? Geld? 

 

POLIO:

 

Officieel heet deze ziekte poliomyelitis. Standaard verwijst men bij een discussie naar de invoering van de poliovaccinatie dat daarna geen grote epidemieën meer optraden.
In 1952 waren er 1712 gevallen en in 1956 2206 gevallen. 

Vanaf 1957 begon men met vaccineren. En vanaf 1962 kwam de DKTP combinatiespuit. Boven de 95% personen worden in Nederland geént. 

 

Het poliovirus zorgt voor een acute ontsteking van het grijze ruggenmerg waarbij vooral de motorische cellen worden aangedaan. Daarbij kun je griepverschijnselen krijgen of hersenvliesontsteking of verlamming. Deze virussen komen voor in het maag/darmkanaal. Daarbij heb je weer 3 typen waarbij besmetting met type 1 levenslange immuniteit geeft.
Nederland behoorde tot het type 1, behalve de epidemie van 1992 ,dit was type 3. Het virus verspreid zich via ontlasting naar de mond door bijvoorbeeld water of voedsel. Een goed werkend afweersysteem herkent het virus en zal het onschadelijk maken . Men heeft deze antistoffen gevonden in o.a moedermelk. Veelvuldig gebruik van antibiotica of prednison vernietigen de aanmaak van deze natuurlijke antistoffen. 

1 op de 500-1000 besmettingen resulteert in kinderverlamming. Degene met verlammingsverschijnselen herstelt een flink aantal zonder restverschijnselen. In 1978 waren dat er 35 van de 80 gevallen. 

Over de hele wereld komt de ziekte sporadisch voor als alleen in economisch rijke landen. Bronnen melden dat de vaccinaties het afweersysteem zodanig verzwakt dat er juist meer polio uit kan breken. Dat blijkt ook dat de grote epidemieën lopen dan ook gelijk met de massale vaccinatieprogramma’s. 

Ook viel op dat polio-epidemieën samen vielen met de jaren waarin er massaal pokken-vaccins werden gegeven. Binnen enkele jaren na 1952 was al 70% van de bevolking ingeënt en daarna brak in 1956 de epidemie uit. Meer dan 2000 gevallen werden gemeld. Het grootste aantal tot dan toe !

Men had goede resultaten uit de wereld voor de behandeling van polio met Vitaminen en zink maar helaas is dat verdwenen nadat men zich op de vaccins ging richten. 

 

Salkvaccin 

 

Momenteel grijpen ijlings veel landen naar het Salkvaccin daar ze eerst het SABINvaccin toe dienden. Dit ingespoten poliovirus muteren namelijk naar een veel kwalijker virus en daarmee komen er allerlei auto-immuunziekten waarbij het afweersysteem totaal in de war raakt en het eigen lichaam aan valt. 

Vaak wordt beweerd dat het Salkvaccin weinig bijwerkingen kent. Ten onrechte, het boek van dr. Pilette geeft vele literatuurverwijzingen over bijwerkingen. Ik verwijs naar dit boek om alle oorspronkelijke bronnen te vinden van verder genoemde bijwerkingen. Bijwerkingen uit andere bronnen worden wel apart aangeduid. Een andere oorzaak van dit sprookje van het ‘veilige vaccin’ komt voort uit het feit dat dit vaccin opgenomen is in de combinatiespuit DKTP, en dat de kinkhoest component automatisch de schuld krijgt van alle bijwerkingen.

De bijwerkingen staan ook gedocumenteerd in een artikel van Dr.K.Gaublomme .

 

Verontreinigd poliovaccin en Aids 

 

Het SIV-virus (Simian lmmunodeficieney Virus) is een retrovirus bij de aap, dat verwant is aan het menselijke HIV-virus, dat bij aidspatiënten wordt aangetroffen. 

Er zijn enkele publicaties verschenen die deze verontreiniging in het poliovaccin aanwijzen als de oorzaak van het ontstaan van aids , , . De gebieden waar de eerste aidsgevallen worden gelokaliseerd en waar aids het meeste voorkomt, vallen samen met de gebieden waar de Amerikaan Kaprovski tussen 1957 en 1960 op grote schaal een levend poliovaccin testte op minstens 325.000 personen van de plaatselijke bevolking in Zaïre, Oeganda en Burundi.

De Nederlandse chimpansee-onderzoeker en filmer baron Hugo van Lawick, die zijn hele leven al tussen deze dieren in Afrika doorbrengt, komt tot de kernachtige conclusie:

 “Zodra de mens zich ermee bemoeit gaat het verkeerd. Van de chimpansees is toen 25% gestorven. Vroeger werden wilde dieren ervan beschuldigd ziektes naar de mens over te brengen, maar in werkelijkheid is het omgekeerd “ .

Bijwerking Vaccin 

Aandoeningen van het zenuwstelsel als bijwerking variëren van ontstekingen van een zenuw, b.v. de oogzenuw, tot ontstekingen en beschadigingen van de hersenen, met als gevolg ook sterfgevallen.

Enkele verschijnselen die in verschillende onderzoeken worden genoemd zijn:

 1. - Convulsies en epileptische aanvallen.
 2. - Verlammingen van een lichaamsdeel, gezicht, en blaas.
 3. - Opstijgende verlammingen (paralyse van Landry genoemd), soms met de dood als gevolg.
 4. - SSPE, een geleidelijke aftakeling van de hersenen die uiteindelijk tot de dood leidt.
 5. - Syndroom van Guillain-Barré . 
 6. - Syndroom van Reye, een aantasting van de hersenen die gepaard gaat met een aantasting van de lever.
 7. -  Ernstige allergische reacties met uitslag, hoge koorts en collaps allerlei huiduitslagen, netelroos.
 8. -  Spierpijn op de injectieplaats.
 9. -  Astma aanvallen.
 10. -  Shock drie minuten na de prik met de dood tot gevolg.
 11. -  Tuberculeus abces.
 12. -  Dermatomyositis, een ziekte van het bindweefsel die overal in het lichaam afwijkingen kan geven.
 13. -  Een zeldzame afwijking aan de lymfeklieren, Laid genoemd.

Een vergelijking van de reacties na vaccinatie met DKTP en DKT (zonder polio), gaf voor de DKTP-combinatie veel meer ernstige onrust als reactie bij de kinderen.

Waarschijnlijk de meest voorkomende bijwerking van alle vaccins, dus ook van het poliovaccin, vormen de gevolgen van vermindering van de algemene afweer tegen allerlei ziektes. Kinderen krijgen vaak binnen een week na de vaccinatie een oorontsteking, bronchitis, of longontsteking. 

De kinderen beginnen te sukkelen na de vaccinaties, de eerste antibioticakuur komt er aan te pas en vaak ook al de inhalators tegen astma. De kinderen ontwikkelen allergieën .
In de V.S. bestaat de mogelijkheid om compensatie te vragen bij schade door vaccinatie. Na de DKT vaccinatie, komen de meeste aanvragen binnen voor schade na de Salkvaccinnatie die daar apart wordt gegeven. (In de V.S. wordt zowel het Salk als het Sabinvaccin gebruikt.)
Vaccin en de dood

Er worden over de vier jaar tussen 1988 en 1992 tien sterfgevallen gemeld.

Krijgt iemand kort na enting polio dan wordt hij toch als niet geënt beschouwd en wordt dit niet in de pers gemeld. Bij de laatste polio-epidemie in 1992 kwamen vier baby’s met ernstige polioverschijnselen in het ziekenhuis terecht. Hiervan herstelden drie zich er volledig, één baby stierf, het kind werd pas ziek nadat het een orale polio vaccinatie had gekregen .

 

Verschuivingen

Een hypothese m.b.t. het poliovaccin is dat het een verschuiving veroorzaakt naar allerlei andere, veelal chronische aandoeningen van zenuwen en spieren . De laatste 40 jaar zien we allerlei nieuwe aandoeningen toenemen waarvan het beeld meer of minder lijkt op polio: 

 

- Multiple Sclerose , polio lijkt heel sterk op acute multiple sclerose, A.L.S. (Amyotrofische Lateraal Sclerose), de ziekte van Guillain Barré, verschillende vormen van polyneuritis (zenuwontsteking) worden beschreven na seruminjecties en na vaccinaties, en tot slot aseptische meningitis.
- Verder zien we vele verschillende nieuwe soorten degeneratieve spierziektes. Zo constateerde men in het universitaire ziekenhuis van Freiburg een duidelijke toename van een zeldzame spierziekte bij kinderen, de ziekte van Werdnig-Hoffmann sinds 1963, de periode dat begonnen werd met de toepassing van het orale poliovaccin . 

 • Tot slot hebben we enkele moderne syndromen die veel lijken op het post-poliosyndroom. Dat is het optreden van nieuwe spierzwakte, spier- of gewrichtspijn en snelle vermoeibaarheid bij mensen die in hun jeugd polio hebben gehad. Qua symptomen sluit dit beeld precies aan bij het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS), ook wel M.E. genoemd. Lijders hieraan hebben geen van allen polio gehad maar wel allemaal een polio-vaccinatie. Vaak worden bij CVS-patiënten verschillende virussen waaronder ook het Coxsackie- en Echo virus aangetroffen . De onderzoeksresultaten geven aan dat enterovirussen, ofwel het poliovirus, ofwel het Coxsackie- of Echovirus, een chronische virale infectie kunnen veroorzaken die overeenkomt met M.E.
 • ‘De een z’n dood is de ander z’n brood’, geldt ook in de wereld van de micro-organismen. De plaats van het poliovirus wordt door andere virussen ingenomen . Het ziektebeeld van M.E. doet op haar beurt weer veel denken aan fybromyalgie, ook zo’n modern syndroom waarvan men geen oorzaak weet.

 

 

Mexicaanse griep van 2009 

 

 Nu dan over tot de orde van de dag en dat is de Mexicaanse griep ofwel swine-flu ofwel Influenza A-virus H1N1. 

Vreselijke berichten bereikten ons nuchtere landje en we moesten ons alvast bergen want met bosjes zouden we neer gaan vallen. Onze gedachten gingen al snel naar de Spaanse griep en de wereldreis was al snel gemaakt in ons hoofd. 

 

Collectief geheugen Spaanse griep 

 

 

Eerst wil ik dus wat kwijt over de Spaanse griep . Mijn informatie over de Spaanse griep komt uit het boek van Eric Mecking – Het drama van 1918 :
Deze griep kende in 1918 ,2 golven. De eerste in het voorjaar en ging het om een milde griep en de tweede golf in de herfst. Dit keer bleek deze griep zeer dodelijk te zijn. Sommige artsen dachten meer aan cholera of tyfus en anderen noemden het een nieuwe onbekende ziekte. Dit omdat vooral jonge personen getroffen werden. Eerst kreeg men de gewone griepsymptomen maar na 4 of 5 dagen kregen patiënten longontsteking. En als gevolg daar weer van trad de dood snel in.
Het gerucht ging dat het een chemisch wapen zou zijn. Dit door de Duisters gebracht in hun strijd tegen de geallieerden. Eerder hadden ze namelijk op 13 juli 1917 mosterdgas ingezet. 

De gevolgen toen leken ook op de griep maar gingen over in longontstekingen. In 1918 begonnen ook de Fransen en de Engelsen dit wapen in te zetten. In de kranten kwamen de berichten dat er in Spanje een geheimzinnige ziekte was uitgebroken maar dit werd overschaduwd door de gevechten aan het front waar de aandacht op gericht was. Bovendien maakte men zich meer zorgen over de voedselschaarste. 

8 miljoen Spanjaarden waren al besmet door deze ziekten. En binnen 10 dagen had het 700 levens geëist. De Spanjaarden zelf waren niet gelukkig met de benaming van deze ziekte omdat ze meenden dat deze ziekte vanuit Frankrijk was gekomen . Volgens griepspecialist Kennedy F. Shortridge kwam het virus uit China , meegebracht door Chinese arbeiders die naar Frankrijk trokken om loopgraven aan te leggen voor de geallieerden. 

De eerste uitbraak is volgens de Britse viroloog J.S.Oxford terug te voeren naar het Britse legerkamp en het Franse Etaples. Ook daar bevonden zich Chinese arbeiders. 

Feitelijk ontdekte men dat de eerste uitbraak was in de winter van 1916/1917. In die kampen kwamen vele gewonde soldaten die ook te kampen hadden gehad met de gasaanvallen. De ideale broedplaats voor een nieuw virus. De Amerikaanse militairen namen dit virus hoogstwaarschijnlijk mee naar Frankrijk waar zij aan wal gingen. 

De burgerbevolking werd getroffen evenals de Franse, Britse en Amerikaanse legertroepen. En van hieruit verspreidde het virus zich verder over Europa. Ook de tegenstander, het Duitse leger, had te lijden van de ‘Vlaamse koorts’ zoals de Duitsers haar noemde. 

Deze dicht opeengepakte, slecht gevoede en door oorlogsmoeheid uitgeputte soldaten vormden een gemakkelijk slachtoffer voor het virus. Het vertraagde het Duitse offensief omdat zieke soldaten niet meer vervangen konden worden door mannen van het thuisfront. Een voordeel dat de geallieerden wel hadden, doordat de Amerikanen telkens nieuwe divisies naar het front stuurden. Half juli waren er één miljoen Amerikaanse soldaten in Frankrijk

Op een gegeven moment stierven zoveel Amerikaanse soldaten dat men bijna genoodzaakt was om ze niet meer uit te kunnen zenden. Uiteindelijk zijn de meesten niet in de loopgraven gestorven maar ziek in bed.

 

 

 

DE MEXICAANSE GRIEP

Het is 16 november 2009 en er zijn 22 doden te betreuren in Nederland. Wereldwijd zijn dat er 6250. De gemiddelde leeftijd van de getroffenen is 32 jaar. 

Dat roept bij mij direct de vraag op : Waarom er 60 plussers worden ingeént ? 

Dit vind ik zeer onlogisch. Zouden de risicogroepen geen voorrang moeten hebben ? 

De reden dat ouderen niet of amper ziek worden is omdat men geboren voor 1957 al in contact is geweest met een virus A/H1N1. Op die manier is er een natuurlijke vorm van immuniteit ontwikkeld .

Degene die nu in bijvoorbeeld Amerika zijn overleden hadden al een onderliggende ziekte . En 46 % had obesitas. Het eerste geval van de Mexicaanse griep is gemeld op 18 maart 2009. Dus in 8 maanden tijd zijn er 6250 doden gevallen.

Seizoensgriep 

 

Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders de gewone seizoensgriep. Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood. 

Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen: ouderen (ca. 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) en personen met een chronische aandoening als bijvoorbeeld Diabetes. 

De jaarlijkse griep eist , type A/H3N2, A/H1N1, en B zieken 5 á 15% (340 miljoen á  1 miljard) doden wereldwijd , 250,000  tot 500,000 per jaar. Je vraagt je af waarom we daar dan niet ernstig voor gewaarschuwd worden met pamfletten en televisie spotjes . 

 

 

AANDACHT:

Ik vroeg me zo eens af hoe het komt dat er toch zoveel paniek en angst heerst. Ik legde de link naar een nieuw gekochte auto. Wat zie je vanaf dan rijden op de weg ? Juist , iedereen rijd opeens in die auto. Of wanneer je zwanger wilt raken is opeens de hele wereld zwanger. Dit is een psychologisch proces. Een proces waarbij je waarneming veranderd omdat je focus ligt op datgeen wat je op dat moment bezig houd.. 

Als de gewone griep heerst neemt iedereen dat aan en is er niet zo mee bezig. Iedereen leeft zijn leven en er is niets aan de hand. Ergens is er in het proces van de Mexicaanse griep paniek gezaaid. Ergens in het proces zijn er allerhande doemscenario’s de kop op gaan steken en zijn als dominostenen aan het rollen gegaan. 

Daarna bleef men berichten publiceren in de media en vielen ook in Nederland de eerste slachtoffers. Dat was het - zie je wel - effect. Maar dat - zie je wel - effect is toch echt eerst veelvuldig in de media aan de orde geweest. Als er niet zoveel aandacht aan was geschonken dan was men er lang niet zo mee bezig geweest. Omdat mensen er zoveel over spreken omdat je er overal mee bestookt word, en er vallen de eerste doden, dan word dat gevoel enorm opgestookt.

Dat er in 2008, 750 verkeersdoden zijn gevallen daar zijn we niet mee bezig. Toch nemen we iedere dag deel aan het verkeer. Mensen neigen naar kuddegedrag. Als iedereen er zo over denkt dan is het zo. We lopen in stromen tegelijk dezelfde kant op zonder te weten waar heen en als er dan paniek is weten we in die stroom niet wat de oorzaak is. 

 

Tegensprekende berichten 

 

De geruchten doen wel overal de ronde maar hoe en wat dat doet niet zo ter zake. En dat is gevaarlijk omdat verhalen zo enorm gedraaid worden. Die enkelen die net de andere kant op gingen en van de zijlijn toe konden kijken die weten waarschijnlijk wel precies waar het ontstaan is. En als die dan met het juiste verhaal willen komen dan worden ze niet geloofd want iedereen zegt wat anders. En dat stookt de twijfel nog hoger op omdat de hele wereld , artsen en overheden wat anders zeggen. 

Ik geloof echt dat er onnodig angst en paniek gezaaid is. Er is weinig duidelijkheid en zelfs artsen weten het niet meer zo goed. Juist door die onduidelijkheid doet men maar wat. Maar wat is dan de reden voor die paniek ? Het barste pas echt los toen de vaccinaties in beeld kwamen. Ergens spraken er allemaal innerlijke stemmetjes in ons dat er iets niet helemaal klopt. Nu brengt de tijd dat ook met zich mee waarin we leven want mensen hebben aller handde informatie voor handen en daar maakt men gelukkig ook gebruik van . 

Alleen kom je ook dan weer snel in een web van chaos terecht want de 1 zegt dit en de ander zegt dat. Het is in deze dus zaak om het hoofd koel te houden en bij de feiten te blijven. Dat is de voornaamste reden dat ik dit allemaal opzoek en wil delen. 

 

 

Uit het boek van Elzevier ,Volksgezondheid en gezondheidszorg , geschreven door Mackenbach en van der Maas staat over infecties :
“Een infectieziekte kan zich alleen verspreiden als er voldoende mensen zijn die niet immuun zijn voor de ziekteverwekker. En de kans dat mensen met deze ziekteverwekker in aanraking komen moet ook voldoende groot zijn. 

Wanneer niet - immuumiserende mensen gelijkmatig verspreid leven door de hele bevolking , is de kans niet groot dat zij in aanraking zullen komen met veel andere niet-immumiserenden en zal een infectieziekte zich niet snel kunnen verspreiden.

 

Wie heeft dan deze ziekte en doemscenario verspreid ? 

Dat de griep is ontstaan is duidelijk maar het scenario is door iemand voorspeld !

An sich is dat al knap omdat niemand volgens mij in de toekomst kan kijken. Wat wel kan is naar het verleden kijken als een antwoord voor de toekomst.

 

Ab Osterhaus ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Ab_Osterhaus ) en virusremmers 

 

In een artikel van Vrij Nederland geschreven door Tomas Vanheste op 18 augustus 2009 lezen we :
“Viroloog Ab Osterhaus verkoopt onzin over het nut van virusremmers, vindt epidemioloog Luc Bonneux. 

Een artikel in The Lancet geeft hem gelijk.

Als er iemand is die in Nederland de toon heeft gezet van de berichtgeving over de griep, is het Ab Osterhaus. Geen wetenschapper die zo vaak op de buis en in de krant zijn mening heeft verkondigd over de ernst van de pandemie en de manier waarop die te bestrijden. Al voordat hij als lid van een commissie van de Gezondheidsraad het kabinet officieel adviseerde over de aanschaf van griepvaccins, riep hij in de media de regering op daar haast mee te maken.

 

de European Scientific Working Group on Influenza (ESWI)

Osterhaus verricht zijn missiewerk ook als voorzitter van de European Scientific Working Group on Influenza (ESWI). Dit gezelschap van naar eigen zeggen ‘onafhankelijke wetenschappers’ spant zich al jaren in om de wereld te doordringen van het gevaar van een griepepidemie. Lang voordat de Mexicaanse griep toesloeg, stelde de ESWI zich al als doel regeringen te overtuigen van de noodzaak jaarlijks eenderde van de bevolking te vaccineren tegen een influenza-epidemie. Ook pogen deze ‘Europese wetenschappers die vechten tegen de griep’ overheidsdienaren te bewerken met de boodschap dat ‘vaccinatie tegen influenza en het gebruik van antivirale middelen nuttig en veilig is’.

Niet iedereen is overtuigd van de objectiviteit van de ESWI. Epidemioloog Luc Bonneux baarde onlangs opzien door op de opiniepagina van de Belgische krant De Standaard te stellen dat de informatie op de site www.eswi.org ‘evenveel te maken heeft met wetenschap als McDonalds met gezond voedsel’. 

Hij wees er fijntjes op dat de sponsorlijst van de ESWI leest als een WHO (https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie) is who in de griepindustrie : in het lijstje van farmaceuten die de organisatie financieel ondersteunen, staan onder meer Tamiflu-producent Roche en de twee bedrijven waarbij Nederland de vaccins inkocht, GSK en Novartis. Een woordvoerder van de ESWI bevestigt desgevraagd dat de organisatie volledig wordt gefinancierd door tien farmaceutische bedrijven. De bedoeling van de club is volgens haar ‘te sensibiliseren rond de griep, niet om wetenschappelijk bezig te zijn’.

Met zijn bewering dat het om ‘louter lobby’ gaat, schoot Bonneux dus niet ver mis. Maar in al zijn polemische geweld verzuimde hij te vertellen op welke punten de door ESWI geboden informatie gekleurd of zelfs onjuist is. Ernaar gevraagd, kan hij het haarfijn uitleggen. Zijn woede richt zich vooral op wat Osterhaus en zijn confraters over virusremmers te berde brengen: ze zouden het optreden van ernstige complicaties aanzienlijk verlagen en bovendien helpen bij het tegengaan van de verspreiding van het virus. ‘Een pandemie proberen te stoppen met virusremmers is pissen op een open brand,’ zegt de epidemioloog. De effectiviteit van medicijnen als Tamiflu is volgens hem nog nooit uit enige overtuigende studie gebleken. Ja, het middel verkort de ziekte misschien met een dagje, maar dat is het wel zo’n beetje.

Geen betekenisvol effect

Al eerder, in oktober 2005, toen de vogelgriep de bangmaker van de dag was, kruisten Bonneux en Osterhaus hierover de degens bij NOVA. Osterhaus beweerde toen dat de complicaties en ziekenhuisopnames door virusremmers ‘dramatisch omlaag’ zouden gaan, volgens recente studies zelfs met tweederde. Onzin, nergens op gebaseerd, zei Bonneux toen. https://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/3808
Dat Osterhaus de effectiviteit van virusremmers werkelijk veel te rooskleurig voorstelde, bewijst een net verschenen advies van een commissie van de gezondheidsraad waar de Rotterdamse viroloog nota bene zelf in zit. 

Daar is in te lezen dat de resultaten in verschillende studies nogal uiteenlopen, van vijftien procent minder complicaties tot vijftig procent minder. Zelfs die ruime bandbreedte is volgens Bonneux nog veel te optimistisch. Hij wijst erop dat het hoge cijfer vooral wordt ondersteund met een overzichtsstudie uit 2003 die is gefinancierd door Roche. Zelf heeft hij net een artikel naar het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gestuurd waarin hij de gegevens uit de Roche-studie analyseert. 

Wat blijkt: de mensen in de groep die Tamiflu kregen, waren gemiddeld 4,5 jaar jonger dan de placebogroep. Het optreden van complicaties is sterk afhankelijk van de leeftijd.

Zelfs als we hier geen rekening mee houden, bleef als enige statistisch beduidende resultaat over dat je tussen de veertig en tweehonderddertig gezonde mensen moest behandelen om één geval van met antibiotica te behandelen bronchitis te voorkomen. Zowel bij risicogroepen als bij gezonde mensen is er geen betekenisvol effect op de ziekenhuisopnames.

Om zijn gelijk te bewijzen stuurt Bonneux ook een recent in The Lancet Infectious Diseases gepubliceerde meta-analyse van de effectiviteit van virusremmers. Inderdaad staat daar glashelder in dat er geen betrouwbare gegevens zijn die de stelling kunnen staven dat het gebruik van anti-griepmedicijnen het optreden van complicaties vermindert.

 

Nerd community

Nog een opmerkelijk feit: de commissie van de Gezondheidsraad adviseert kinderen jonger dan twee jaar te behandelen met virusremmers. Maar vorige week publiceerde het British Medical Journal een onderzoek van Oxfordse wetenschappers naar het gebruik daarvan bij kinderen van twaalf jaar en jonger. Hun conclusie: de voordelen – verkorting van de ziekte met ruim een halve dag – wegen niet op tegen de nadelen – serieuze bijwerkingen zoals overgeven, wat tot uitdroging kan leiden.

De voorzitter van de commissie, de Leidse hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten Jaap van Dissel, vindt dat er weinig licht zit tussen zijn advies en de bevindingen van de Oxfordse onderzoekers. “Ook wij adviseren terughoudendheid bij kinderen en roepen de arts op bij elk individueel geval een zorgvuldige afweging te maken.”. Dat mag zo zijn, toch luidt het algemene advies ‘kinderen jonger dan twee jaar te behandelen met neuraminidaseremmers’. 

De argumentatie is dat tijdens gewone seizoensgriepen is gebleken dat onder die groep ‘een overmaat aan huisartsbezoeken en ziekenhuisopnames’ is. Dat is natuurlijk alleen een goede onderbouwing als het gebruik van virusremmers echt leidt tot minder complicaties. Daarover zegt Van Dissel: ‘Het glas is half vol of half leeg. De werkzaamheid bij influenza hangt sterk af van hoe snel het gegeven wordt, en uiteraard wat de kans is dat de klachten inderdaad op influenza berusten. Bij een grieppandemie is dat laatste geen punt.’ Het Lancet-artikel heeft hij nog niet gezien. ‘Het definitieve oordeel zal uit oorspronkelijke klinische onderzoeken moet komen, en niet uit meta-analyses,’ vindt hij. Aan de conclusie dat de effectiviteit ergens tussen de vijftien en vijftig procent ligt, verandert het Britse artikel naar zijn overtuiging niets.

Bonneux denkt daar anders over. ‘Complicaties na griep zijn zeldzaam, zelfs bij risicogroepen. Je moet dus grote aantallen mensen behandelen om één complicatie te voorkomen, waardoor het middel zijn geld niet waard is.’ Ook wijst de epidemioloog erop dat de Lancet-publicatie is geschreven in opdracht van het Britse National Institute for Health and Clinical Excellence. In die organisatie heeft hij veel vertrouwen, omdat zij altijd werkt met wetenschappers die uit een aanpalend onderzoeksgebied komen. Daardoor zijn ze niet rechtstreeks belanghebbend.
‘In Nederland is er geen onafhankelijk evaluatie-instituut,’ vindt de epidemioloog van Belgische komaf. ‘De adviseurs vormen een nerd community van mensen die langzamerhand van elkaar overtuigd raken en die aangezwengeld worden door mensen met belangen.’

 

 

Paniekvirus

Het RIVM mag de griep intussen als mild hebben gekarakteriseerd, het paniekvirus is nog lang niet uitgewoed. Op eigen houtje slaan bedrijven en consumenten Tamiflu in, in de verwachting daarmee de ellende te kunnen beteugelen. Van Osterhaus en het door hem aangevoerde gezelschap van Europese wetenschappers tegen de griep mogen we in ieder geval geen poging verwachten de gemoederen te kalmeren. In de laatste nieuwsbrief van juli wijst de ESWI op de opmerkelijke parallellen tussen het nieuwe virus en de Spaanse griep die vijftig miljoen doden eiste. Osterhaus en zijn collega’s tamboereren zo op het gevaar van een pandemie in een gevecht om gehoor en geld, denkt Bonneux. ‘Verschillende ziektegroepen strijden om aandacht. Dat doe je niet door je ziekte te relativeren.’

En die vierendertig miljoen vaccins die minister Klink op advies van Osterhaus cum suis aanschafte? ‘Ik ben een groot voorstander van de vaccinatie van gezondheidswerkers en risicogroepen,’ zegt de epidemioloog. ‘Met de aanschaf van tien miljoen zit je dan al ruim in de kleren. Maar die snelle aankoop van een veel grotere voorraad was een verwerpelijk besluit in het licht van het feit dat de capaciteit van de vaccinatie-productie beperkt is. Als jij als rijk land aan de deken trekt, komt elders iemand anders bloot te liggen.’


Conclusie 

Dus toen deze griep nog niet rondwaarde waren ze al bezig om het belang van medicatie aan te bevelen. Dat Osterhaus aandelen bezit in deze roept de vraag op wat zijn belang is van dit alles. Is zijn belang de gezondheid van de burger of is zijn belang geld. 

Dat hij niet transparant is moge duidelijk zijn als je de berichten erop na leest en dan kun je je afvragen of uit zijn voorspellende en waarschuwende mond goede vruchten voort komen. Zijn naam komt voor in alle organisaties die de vaccins aanbevelen. 

Deze griep wordt namelijk als mild betiteld maar Osterhaus bestempeld hem als venijnig .Welk belang heeft hij daarbij als je bedenkt dat hij aandelen heeft in de farmaceutische bedrijven die deze vaccins ontwikkelen.

Vacinatie :

Mensen worden wereldwijd opgeroepen om zich te laten vaccineren. Testresultaten van betreffende vaccin is niet bekend. Over het vaccin van bijvoorbeeld kinkhoest word het volgende gezegd in een artikel uit NRC ,15 januari 2000 :

De toename van kinkhoestgevallen in het najaar van 1996 was aanleiding voor kamervragen naar de oorzaak aan minister Borst (volksgezondheid). Het RIVM, de Gezondheidsraad en de Inspectie van de Gezondheidszorg deden vervolgens onderzoek en brachten adviezen uit om herhaling te voorkomen.

Vier voorstellen droegen die instanties aan: ontwikkeling van een nieuw vaccin, een extra inenting (booster) op vierjarige leeftijd, vervroeging van de inentingsleeftijd en versterking van het vaccin. 

Het RIVM heeft met instemming van het ministerie van Volksgezondheid in het najaar van 1997 het oude vaccin iets sterker gemaakt om de afweerreactie tegen de nieuwe bacterie meer kracht te geven. Daarnaast is het inentingsschema vervroegd. Zuigelingen worden sinds januari 1999 op een leeftijd van twee maanden gevaccineerd. Voorheen startte het vaccinatieschema met drie maanden. 

Pas wanneer deze groep kinderen de basisschoolleeftijd heeft bereikt zal blijken of deze maatregelen effect hebben. 

Een voor de hand liggende maatregel lijkt de ontwikkeling van een nieuw vaccin op basis van de geëvolueerde bacteriestammen. Maar dat gaat niet zo snel. Volgens Mooi gaan er jaren overheen voordat een nieuw vaccin klaar is. "Er moeten uitgebreide en dure veldproeven worden gehouden om de veiligheid en effectiviteit van een nieuw vaccin aan te tonen.

Misschien leren deze verheffingen van kinkhoest ons wel dat sommige vaccins ziekteverschijnselen niet helemaal kunnen voorkomen. Dat is geen populaire boodschap want de bevolking wil vaccins die een totale bescherming bieden. Zover zijn we simpelweg nog niet." 

Over dit nieuwe vaccin tegen H1N1 wordt gezegd :

Eerste vaccin voor Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) is klaar

Miljoenen vaccins voor strijd tegen Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) op weekbasis leverbaar !

Het Zwitserse Novartis is al eerste geslaagd in het ontwikkelen van een vaccin voor de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1). Dat gebeurde erg snel, want Novartis was klaar enkele weken voor de zelf opgelegde deadline.

Er wordt nu de laatste hand gelegd aan het medicijn, waarna de testfasen kunnen beginnen. Die zijn zo snel mogelijk gepland, waarna Novartis toestemming voor de commercialisering gaat aanvragen.

Het vaccin werd ontwikkeld in cellen, terwijl vaccins meestal in eieren wordt ontwikkeld. Mogelijk is het vaccin beschikbaar voor het begin van het winterseizoen op het noordelijk halfrond.

Dat is erg knap dat wat normaal jaren onderzoek vergt nu ineens met de snelheid van het licht is ontwikkeld.
OP https://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/H-832-nl1.pdf valt te lezen : 

De Europese Commissie heeft op 20 mei 2008 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van het H5N1-modelvaccin voor Pandemrix verleend aan GlaxoSmithKline Biologicals s.a. De handelsvergunning voor het H1N1-vaccin werd op 29 september 2009 verleend.

 

 

 

Dus concludeer ik dat al een jaar voor de paniek van de nieuwe griep een proefvaccin is ontwikkeld. Waarom waren ze daar al zo vroeg mee bezig ? Het enige wat ze gedaan hebben is de stam veranderd in het daadwerkelijke vaccin.

 

Ingredienten 

 

Wat staat er nu eigenlijk op de bijsluiter en wat zit er in ?

- Geen van de bestanddelen in het vaccin kan griep veroorzaken.

 

En vervolgens over de zeer vaak voorkomende bijwerkingen : 

Zeer vaak ( meer dan 1op 10 mensen ) 

- hoofdpijn

- vermoeidheid

- pijn, roodheid, zwelling of verharding op de injectieplaats

- koorts

- pijn in spieren of gewrichten

En dan nu verschijnselen van de griep :

- moeheid, , 

- hoofdpijn, 

- koude rillingen, 

- koorts, 

- spierpijn, 

- pijn, 

Maar toch kun je geen griep krijgen van dit Vaccin.

 

Bestanddelen vaccin:

- squaleen : onverzadigde koolwaterstof .

- DL-α-tocoferol : trimethyl (Het is brandbaar en brandt met een groene vlam.) 

- hydrochinon (Deze stof veroorzaakt zwarte en (ongewenste) witte vlekken op de huid. 

- Fytol (een natuurlijke diterpene alcohol)

- silica-aluminiumoxide ( een verbinding met aluminium en zuurstof ) 

- silicagel,( Silicaat wordt veel in verf (de zogenaamde silicaatverf) gebruikt. )

- zinkchloride (In de organische chemie wordt het vermengd met geconcentreerd zoutzuur gebruikt voor de omzetting van alcoholen in chlorides)

- Protonic zuur: ( waterstof )

- Polysorbaat 80 : ( additief wat uit sorbitol is gemaakt . Sinds de jaren 50 al omstreden omdat het kanker zou kunnen veroorzaken .Ook veroorzaakt het een verminderde opname van ijzer wat bij proefdieren levercirrose veroorzaak.) 

- Octoxynol 10 : (bevatten doorgaans sporen van de toxinen ethyleenoxide, dioxaan, C9 fenolen, of glycol ether.) Ofwel giftige stoffen

- Thiomersal : ( In Nederland een verboden middel !! Daarmee pleegt de overheid een strafbaar feit !

- Thiomersal is zeer giftig bij inademing, inslikken, en bij aanraking met de huid (EG gevaar symbool T +), met een gevaar voor cumulatieve effecten. Het is ook zeer giftig voor in het water levende organismen en kan op lange termijn schadelijke effecten in het aquatisch milieu (EG gevaar symbool N). In het lichaam wordt gemetaboliseerd of gedegradeerd tot ethylkwik (C 2 H 5 Hg +) en thiosalicylate .

 

Weinig studie gevolgen Thiomersal 

 

Er zijn weinig studies van de toxiciteit van thiomersal bij de mens uitgevoerd. Dierproeven suggereren dat thiomersal snel dissocieert tot ethylkwik vrijlating na de injectie, dat de dispositie patronen van kwik vergelijkbaar zijn met die na de blootstelling aan equivalente doses van ethylkwikchloride, en het centraal zenuwstelsel en de nieren zijn een doelwit, met een gebrek aan motorische coördinatie .

Vergelijkbare tekenen en symptomen zijn waargenomen bij toevallige menselijke vergiftigingen. De mechanismen van toxische werking zijn onbekend. Fecale uitscheiding is goed voor het merendeel van de eliminatie uit het lichaam. Ethylkwik wist uit het bloed met een halfwaardetijd van ongeveer 18 dagen, en van de hersenen in ongeveer 14 dagen. Anorganisch kwik gemetaboliseerd uit ethylkwik heeft een veel langere klaring, ten minste 120 dagen, het lijkt veel minder toxisch dan de anorganische kwik uit kwikdamp, om redenen die nog niet begrepen. 

Risico-evaluatie voor de effecten op het zenuwstelsel zijn gemaakt door extrapolatie van dosis-respons relaties voor methylkwik. Methylkwik en ethylkwik verdeeld over alle lichaamsweefsels, het overschrijden van de bloed-hersen- barrière en de placenta, en ethylkwik beweegt vrij op het gehele het lichaam. De bezorgdheid op basis van extrapolaties van methylkwik ,veroorzaakt door thiomersal dienden te worden verwijderd uit de VS jeugd vaccins, te beginnen in 1999. 

Sindsdien is gebleken dat ethylkwik wordt gewist uit het lichaam en de hersenen aanzienlijk sneller dan methylkwik, dus het eind van de jaren 1990 risicoanalyses bleek al te behoudend. 

( Bron : wikipedia) 

 

Vervolg ingrediënten 

 

- Natriumchloride (NaCl) keukenzout )

- Dinatriumwaterstoffosfaat Na2HPO4) (chemisch voedingszuur)

- Kaliumdiwaterstoffosfaat (KH2PO4) : (Kaliumdiwaterstoffosfaat of KDP (Engels: monopotassium phosphate) is een zout van fosforzuur waarin slechts een van de waterstofionen vervangen is door een kalium-ion (KH2PO4.)  Het zout is goed oplosbaar in water en wordt toegepast als kunstmest, voedseladditief, fungicide en basisstof voor buffers. Als kristallijne stof zijn er belangrijke optische toepassingen.) 

- Kaliumchloride (KCl) : ( In de Verenigde Staten wordt het bij het uitvoeren van de doodstraf na het toedienen van een narcosemiddel en een spierverslapper door middel van injectie toegediend, waarna het hart definitief stilvalt.) 

- Magnesiumchloride (MgCl2)  Het wordt samen met magnesiumoxide in vloercementen gebruikt, als strooizout en toegevoegd aan levensmiddelen (E-Nummer) E 511. Het is een kunstmatige smaakversterker en is in de ecologische landbouw toegelaten.) 

 

 

Verder staat te lezen in de bijsluiter : 

Er is momenteel slechts beperkte klinische ervaring met Pandemri x (H1N1) (zie rubriek 5.1), bij gezonde volwassenen in de leeftijd van 18-60 jaar en er is geen klinische ervaring bij ouderen,kinderen en adolescenten. Bij het besluit om Pandemrix (H1N1) bij ieder van de leeftijdscategorieen te gebruiken dienen de omvang van de beschikbare klinische data met een versie van het vaccin dat H5N1-antigeen bevat en de ziektekenmerken van de huidige influenzapandemie in overweging genomen te worden.

 

 

Proefpersonen ? 

Even op een rijtje :

-Jaarlijks breekt de griep uit. 

-Jaarlijks sterven mensen ondanks dat ieder jaar al de griepprik wordt gegeven

-De meeste mensen zieken uit 

-Het immuunsysteem is daar namelijk voor gemaakt. Het immuunsysteem herkent vreemde stoffen en gaat in de aanval. Ik vraag me dus af dat wanneer ziekmakende stoffen worden ingespoten het lichaam dusdanig in de war raakt er een auto -immuunziekte optreed omdat het systeem het ook niet meer weet . Koorts heeft ook een functie bij een bepaalde temperatuur en die koorts word maar al te snel weg gedrukt door weer andere onderdrukkende medicijnen.

-Men noemt het de ‘gezondheidszorg’

-Dus blijf van gezonde mensen af en richt je op de echte zieken.

-Dus wat mij betreft moet het de ziekenzorg gaan heten

-In plaats daarvan worden nu gezonde mensen ingeënt met ziekmakende stoffen

-In plaats van ziekmakende stoffen tot je te nemen zou je de natuur aan kunnen spreken. –Want van tomaten , sinaasappels en dergelijke heb je nul bijwerkingen en het helpt je lichaam gezond te blijven of in ieder geval een griep op te ruimen in je lijf.

 

Uit het boek van Elzevier ,Volksgezondheid en gezondheidszorg , geschreven door Mackenbach en van der Maas staat over vaccineren: 

Deelname aan vaccinatie is niet verplicht omdat dit naar verwachting niet tot een hogere immuniteitsgraad zou leiden. 

En verder : Door het evolutionaire bepaalde verschijnsel zien we dat nieuwe infectieziekten eerst aanvankelijk ernstige ziekteverschijnselen geeft maar later milde vormen aan neemt. 

Laten we niet vergeten dat deze griep als mild word betiteld!

 

Na vaccinatie en de beurzen 

Op dit moment is er veelal gevaccineerd . Enkele berichten na die vaccinatie zal ik op een rijtje zetten in willekeurige volgorde :
De Mexicaanse griep dreef de aandelenkoersen van hotels, vliegtuigmaatschappijen en cruiseschepen in de Verenigde Staten de dieperik in, maar er zijn ook winnaars. 

Een grote producent van mondmaskers, Sperian Protection, zag zijn aandelen maandag 23 procent omhoog schieten. Ook de farmaceutische bedrijven die geneesmiddelen of vaccins tegen griep maken, zagen hun beursnotering flink stijgen. Zo eindigde GlaxoSmithKline (GSK), dat het antigriepmiddel Relenza verkoopt, 5,67 procent hoger. De notering van Roche, de Zwitserse producent van het antivirale middel Tamiflu, steeg 3,5 procent.
Overheden hebben ten tijden van de vogelgriep massaal Tamiflu en in minder mate Relenza ingeslagen voor het geval een pandemie zou uitbreken. Als de Mexicaanse griep uitgroeit tot een wereldwijde bedreiging, zullen wellicht nog miljoenen dosissen van de antivirale middelen over de toonbank gaan. De Amerikaanse overheid heeft in de strijd tegen de Mexicaanse griep alvast een kwart van zijn Tamiflu-voorraad ter beschikking gesteld. Roche zelf heeft drie miljoen doosjes klaarliggen voor de Wereldgezondheidsorganisatie en onderzoekt hoe het de productie kan opdrijven. 

Laboratoriumtests hebben uitgewezen dat zowel Tamiflu als Relenza waarschijnlijk effectief zijn tegen de Mexicaanse griep. Maar als de antivirale middelen op grote schaal worden ingezet, zouden ze wel eens snel hun werkzaamheid kunnen verliezen. Griepvirussen hebben immers de vervelende eigenschap om snel resistent (ongevoelig) te worden tegen de gebruikte middelen.
Als het zover komt, kan een vaccin nog redding bieden. Meer dan twintig bedrijven wereldwijd kunnen griepvaccins produceren, waaronder GSK, Novartis, Solvay, Sanofi-Pasteur en Baxter. Alle bedrijven samen kunnen in een jaar tijd naar schatting 2,5 miljard griepvaccins maken indien nodig. De firma’s hebben al laten weten dat ze klaarstaan om ermee te beginnen zodra de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het startsein geeft.

Maar die beslissing houdt risico’s in. ‘Als we nu massaal een pandemisch vaccin moeten maken, moeten we de productie voor het gewone vaccin voor volgende winter stil leggen’, zegt Werner Van den Eynde van Solvay. Die productie is volop aan de gang en moet tegen Augustus-September klaar zijn. Als er geen pandemie komt en er is geen gewoon griepvaccin klaar voor volgende winter, dan maakt de gewone griep mogelijk veel meer doden dan normaal onder niet-gevaccineerde bejaarden. 

Zorgen hoeven ze zich dus niet te maken want er word nu dubbel gevaccineerd en een veel grotere groep als normaal het geval is .

 

Wereldgezondheid 

 

Men zegt dat men de wereldburgers zo graag wil behouden voor ziekten . Dan spreekt het volgende artikel dat in mijn ogen weer tegen . 

Taiwan is vastbesloten om deel uit te maken van het wereldwijde gezondheidsnetwerk en heeft dit samen met de oprechtheid van zijn beweegredenen overduidelijk gemaakt aan de internationale gemeenschap. Zo is Taiwan op eigen initiatief één jaar voor de herziene Internationale Gezondheidsregeling (IGR 2005) van kracht werd in 2007, begonnen met de implementatie ervan en heeft nu alle nodige voorbereidingen getroffen, die volgens de regeling zijn opgelegd. Taiwan blijft echter uitgesloten van het rapportagesysteem voor aangifteplichtige ziekten van de IGR (2005) en kan dus niet onmiddellijk toegang krijgen tot informatie over het uitbreken van ziektes in andere delen van de wereld en kan evenmin lokale ziektes melden aan de WHO.

 

 

Tijdlijn 

 

En op 6 mei 2009 kunnen we lezen :

President Ma Ying-jeou heeft in Taipeh de toelating van Taiwan tot de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bekendgemaakt. De bekendmaking volgde na ontvangst van een formeel schrijven van de Directeur-generaal van de WHO, Margaret Chan, waarin Taiwan wordt uitgenodigd voor de WHA, de algemene vergadering van de WHO, die van 18 – 27 mei in Genève wordt gehouden. Taiwan zal onder de naam Chinese Taipei als waarnemer de WHA bijwonen.

Net op tijd zul je zeggen.

 

15 november 2009 :

Chinese health officials reported on Nov. 13 the first deaths in people who received the H1N1 vaccine. The Ministry of Health announced that the two people, including a teacher from Hunan province, died hours after receiving their inoculations. Since September, when the ministry began its H1N1 immunization program, 12 million Chinese have received the pandemic flu shot.

Read more: https://www.time.com/time/health/article/0,8599,1939575,00.html#ixzz0Xxyf44OG

 

12 november 2009 :

A 14-year-old Virginia (Jordan McFarland) boy is weak and struggling to walk after coming down with a reported case of Guillain-Barre syndrome within hours after receiving the H1N1 vaccine for swine flu.

13 november 2009 

Paris – A young woman was diagnosed with a crippling illness possibly linked to the vaccine being used protect the French public against swine flu, the health ministry said late Thursday.The woman, who was only identified as a health worker, came down with Guillain-Barre Syndrome (GBS) six days after receiving her swine flu vaccination. 

 

21 oktober 2009 :

Yesterday 30 people had been reporting to the authorities in Sweden that they experienced such severe side effects that they felt the need to contact a hospital. Today the number is 140. The swedish newspaper Expressen is the only one in Sweden reporting on these cases and as usual this is most likely only the tip of a rather large iceberg. UPDATE: According to Dagens Nyheter, the number of reported side effects are now a few hours later 190. 1 person dies after the injection but “no direct relation with the injection has been establishedâ€. The biggest medical scandal in the history of Sweden has just started.

Even so, Annika Linde, director of The Swedish Institute for Infectious Disease Control (SMI) manages to spin this into something positive by stating :”The vaccine has more side effects than the normal flu vaccine. It is a sign that proves that it gives an effective protection”. 

 

30 oktober 2009 :

Switzerland forbids "swine flu" vaccine for pregnant women, young and old!

Swissmedic, the authority in Switzerland that gives permission for the use of drugs, today announced that the "swine flu" vaccine Pandemrix will not be allowed to be injected into pregnant women, children or young adults (below 18 years of age) or elderly (above 60 years of age). The very same vaccine is now injected through an unprecedented mass vaccination campaign into hundreds of thousands if not millions of people in Sweden. No restrictions are made in Sweden and the authorities there express surprise about the Swiss decision. "There is no reason to make such a decision here in Sweden", says Jan liliemark, a professor working for the national Medical Products Agency. The many deaths so far in Sweden from this vaccine are "still under investigation".

 

 

 

 

26 oktober 2009 ( nos journaal ) 

De animo onder de Duitse bevolking voor de inentingen tegen de Mexicaanse griep is gering. Slechts 13% zegt zich in november te laten inenten. 

Vandaag is begonnen met het inenten van medisch personeel, politie en brandweer. In de deelstaten Beieren en Saarland kan iedereen vanaf woensdag al terecht bij zijn huisarts. 

 

 

Overdreven 

In de zomer gaf 51% nog aan dat ze zich laten inenten. Maar liefst tweederde van de ondervraagden sluit nu een inenting zelfs uit. Volgens 85% wordt het gevaar van de Mexicaanse griep overdreven. 

Vorige week was er grote verontwaardiging over de twee verschillende vaccins die voorhanden zijn. Van het vaccin Pandemrix zijn 50 miljoen doses ingekocht voor de Duitse bevolking. Dit vaccin bevat hulpstoffen die voor bijwerkingen kunnen zorgen. 

 

 

Minder bijwerkingen voor overheidspersoneel 

Maar voor ministers, ambtenaren en militairen is er een variant met minder bijwerkingen beschikbaar. Ondanks de aankondiging van bondskanselier Merkel zich met Pandemrix te laten inenten, blijft er weinig animo voor de inenting. 

De griepprik is vrijwillig en voor iedereen gratis. De Berlijnse senaat heeft deelnemende artsen een vergoeding van 10 euro aangeboden voor twee keer inenten. De artsen hebben om 7,10 euro gevraagd voor één keer prikken. Het is nog niet duidelijk of een tweede vaccinatie wel nodig is. Daar wordt in november uitsluitsel over gegeven. 

 

Zwangere vrouwen

Eind november wordt een speciaal vaccin voor zwangere vrouwen verwacht. Dit zal geen hulpstoffen bevatten. Er worden 100.000 doses besteld. Dit is niet voldoende voor alle zwangere vrouwen, maar verwacht wordt dat de animo voor dit vaccin ook niet zo groot zal zijn. 

Er zijn in Duitsland 23.000 besmettingen geregistreerd. Drie mensen zijn aan de Mexicaanse griep overleden.

 

 

 

27 oktober 2009 :

Fifth "swine flu" vaccine death in Sweden – vaccinations still go ahead as planned!

Media in Sweden is having a tough time maintaining the propaganda as more and more people question the reasons for the mass vaccination. Now, authorities say that if not "80% of the population takes the shot, we risk 100 deaths from the swine flu". Most Swedes know that a normal flu season see several thousand dead from complications from the seasonal flu so the proportions of the propaganda coming from media and the government has caused a growing revolt against the massive attempts to scare people to take the poisonous injection.

 

November 2009 

De Poolse minister van Gezondheid, Eva Kopacz, heeft tijdens een verhit debat in het parlement gezegd dat ze -in haar hoedanigheid als huisarts met meer dan 20 jaar ervaring- weigert toestemming te geven om het vaccin tegen de Mexicaanse griep aan miljoenen Polen te verstrekken. Volgens de minister is er vrijwel niets bekend over de veiligheid en bijwerkingen van de vaccins, en is wereldwijd gebleken dat de Mexicaanse griep veel milder is dan een normale seizoensgriep. 

Minister Kopacz verklaarde tevens dat het geheime contract dat de Poolse regering had moeten sluiten met de farmaceutische bedrijven die het vaccin produceren, meer dan 20 clausules bevat die strijdig zijn met de Poolse wetgeving. Hoewel de overheden in West Europa volgens haar wel deze geheime overeenkomsten hebben ondertekend, stelde ze dat de gezondheid van de burgers van Polen voor haar belangrijker is dan de winsten van ‘Big Pharma’ (term waarmee de grootte en enorme macht van de farmaceutische industrie wordt aangeduid). 

Volgens de minister zijn de ingrediënten  van de griepvaccins omgeven door een sfeer van geheimzinnigheid. Ze maakte zich grote zorgen, niet alleen vanwege het feit dat er geen adequate informatie wordt gegeven over de hoeveelheid adjuvanten in de vaccins, maar ook omdat ze bang is dat de drie verschillende vaccins die bedoeld zijn voor de bevolking als één en hetzelfde vaccin worden behandeld. Ook is het vaccin volgens haar alleen op gezonde en relatief weinig mensen getest – voor Kopacz onvoldoende om de hele bevolking te laten injecteren. 

Daarnaast vroeg de minister zich hardop af waarom maar 13% van de Duitsers zich laat inenten met het Mexicaanse griepvaccin, ondanks het feit dat in Duitsland normaal gesproken vijf keer zoveel mensen de jaarlijkse seizoensgriepprik halen dan in Polen. Tevens vond ze het opvallend dat, ondanks het feit dat er niets bekend is over de bijwerkingen van de vaccins, de farmaceutische bedrijven weigeren om enige verantwoordelijkheid voor hun producten te nemen (in de VS zijn zowel de overheid als de farmaceutische bedrijven wettelijk gevrijwaard van schadeclaims, mochten de griepvaccins ‘onverwacht’ ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben). 

De statistieken wijzen volgens Eva Kopacz uit, dat de seizoensgriep veel vaker voorkomt en tevens veel gevaarlijker is dan de Mexicaanse (varkens-)griep. Toch is er geen wereldwijde pandemie voor de ‘gewone’ griep afgekondigd. ‘Waar dan zo’n paniek over het varkengriepvirus?’ hield ze het parlement voor. ‘De Poolse burgers kunnen heel goed het verschil tussen leugens en de objectieve feiten en de waarheid onderscheiden.’ 

De minister onderstreepte haar betoog met het feit dat van alle 193 Polen die de Mexicaanse griep zouden hebben gekregen, er niet één overleden is. Tenslotte riep ze de bevolking op om haar te steunen omdat de voorstanders van het Mexicaanse griepvaccin haar onder grote druk zouden zetten. 

 

1 oktober 2009 :

De resultaten van het onderzoek worden opnieuw bekeken maar hebben inmiddels experts op het gebied van infectieziekten verward. Het blijkt namelijk dat het vaccin de kans op krijgen van varkensgriep 2x zo groot maakt.

Totdat de resultaten zijn bekeken en gewogen, dienen de beide hoofdonderzoekers, Danuta Skowronski van het British Columbia Centre for Disease Control en Gaston De Serres van de Laval University van het opzienbarende vaccinonderzoek zich te onthouden van publiekelijke uitspraken.

Hoewel het rapport ontvangen is met wellicht te vroeg scepticisme, zowel in Canada als overzee, heeft het rapport ertoe geleid dat verschillende gezondheidsorganisaties zich haasten met de mededeling dat de vaccinaties tegen de seizoensgriep, de wijdverbreide beleidsmaatregel van de bevolkingsgezondheidsdiensten, zijn uitgesteld.
“Het heeft de dingen bijzonder ernstig verward gemaakt”, aldus Dr. Ethan Rubinstein, het hoofd van de afdeling infectieziekten aan de universiteit van Manitoba. Het heeft ons zeker een stuk publieke geloofwaardigheid gekost. Tot vorige week, was er atlijd veel bemoediging van het publiek om het seizoensgriepvaccin te nemen.”
Afgelopen Zondag heeft ook de provincie Quebec zich aangesloten bij de andere provincies, Alberta, Saskatchewan, Ontario en Nova Scotia om de seizoensgriep vaccinaties op te schorten voor iedereen jonger dan 65 jaar. De minister van gezondheidszorg van de staat Quebec, heeft aangekondigd dat het de vaccinaties minimaal uitsteld tot Januari 2010. Hierdoor kunnen de herfstmaanden dan gebruikt worden om te focussen op de vaccinaties tegen het H1N1-virus, waarvan verwacht wordt dat het een veel heftiger griep zal worden dan de seizoensgriep.

“Tegen de tijd dat de H1N1-griepgolf over is, zal er genoeg tijd zjin om te vaccineren tegen de seizoensgriep “, aldus Dr. Rubinstein

 

 

Uitgelekte brief :

In een uitgelekte brief blijkt de bezorgdheid van neurologen over 25 doden in Amerika. 

De brief komt van de Health Protection Agency, het officiële orgaan dat toeziet op de volksgezondheid en is uitgelekt naar The Daily Mail. Men vraagt zich nu af waarom deze informatie niet is vrijgegeven aan het publiek, het (verplicht) vaccineren van miljoenen mensen, waaronder kinderen gaat snel van start. In de brief staat dat Neurologen alert moeten zijn op een toename van de aandoening Guillain-Barre Syndroom (GBS), wat veroorzaakt kan worden door het vaccin.

 

Bij GBS is er sprake van spierzwakte of verlamming en vaak ook van gevoelsstoornissen zoals gevoelloosheid of tintelingen. De ernst van de ziekte varieert van lichte verschijnselen tot een tijdelijke volledige verlamming waarbij ook ademhalingsspieren en aangezichtsspieren verlamd kunnen raken. De meeste patiënten herstellen weer. Bij ongeveer 25% van de mensen met GBS is tijdelijk kunstmatige beademing nodig en vaak ook kunstmatige voeding.

Bron/lees meer: DailyMail

 

 conclusie 

Verwardheid alom. Maar zoals ik al zei : kijk naar het verleden om het antwoord voor de toekomst te krijgen.

Gewone griepprik 

Huisarten beginnen in de eerste week van oktober met vaccineren tegen de griep. In oktober en november krijgen zoals elk jaar bijna 3 miljoen mensen de griepprik. Amerikaanse artsen openden dinsdag 25 september in het gerenommeerde vakblad The Lancet echter de aanval op de griepprik. De griepprik helpt bij ouderen lang niet zo goed als wordt beweerd, stellen zij. De sterfte onder 70-plussers lijkt er niet door te dalen. En volgens hen is de werkzaamheid van dit vaccin alleen aangetoond bij jongvolwassenen. Bij ouderen boven de 65 jaar is nauwelijks onderzoek gedaan naar het nut van de prik, terwijl er alle reden is om te denken dat het vaccin bij hen minder goed werkt: hun afweer reageert minder adequaat. Het weinige onderzoek dat bij ouderen naar het griepvaccin is gedaan, is bovendien vertekend, menen de onderzoekers. Alleen relatief gezonde ouderen komen de prik halen, kwetsbare individuen blijven thuis. 

Vandaar dat de sterfte onder ingeënte ouderen twee keer zo laag ligt als onder niet-gevaccineerden, zoals diverse onderzoekers hebben gemeld. 

De onderzoekers achten een halvering van de sterfte sowieso uitgesloten. Hooguit 5 procent van de sterfte in de winter is namelijk aan griep te wijten, dus de griepprik kan de wintersterfte nooit met 50 procent verminderen. In de praktijk blijkt ook helemaal niet dat er minder mensen doodgaan, menen de onderzoekers. Het percentage ingeënte ouderen in de Verenigde Staten is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gestegen van 15 naar 65. 

Tegelijkertijd is de sterfte aan griep niet afgenomen. In Italië is iets vergelijkbaars geconstateerd. 

De onderzoekers willen de vaccinatie bij ouderen niet direct afschaffen. Wel pleiten ze ervoor om goed uit te zoeken hoe effectief de griepprik bij deze groep nou werkelijk is. Daarvoor is een onderzoek nodig waarbij sommige ouderen een griepprik krijgen en andere een nep-prik. Dat ligt ethisch gevoelig, realiseren de Amerikanen zich, maar uiteindelijk is het de enige manier om verder te komen. Overigens wordt de griepprik niet alleen gegeven om de sterfte te verminderen, maar ook om de verschijnselen van de griep te verzachten. In Nederland hebben grofweg vier miljoen mensen (onder wie 65-plussers, maar ook allerlei andere patiënten) recht op de prik. Drie miljoen krijgen hem daadwerkelijk toegediend. 

Een artikel van 26 maart 2006 

Bron : https://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/27616401/items/27687363/  : 
‘ Vaccinatie lijkt heden ten dage niet meer ter discussie te staan, maar voor specialisten blijft massale vaccinatie een duivels dilemma, met de vraag of het middel soms niet erger is dan de kwaal. Het afschrikwekkende voorbeeld van massale vaccinatie vond plaats in 1976 in de Verenigde Staten. Nadat eind januari enkele rekruten door griep waren geveld en de 18-jarige David Lewis binnen een mum van tijd overleed, bleek na onderzoek dat er een nieuw type virus, het varkensgriepvirus, was gevonden.
De link met de Spaanse griep en de verwoestende uitwerking daarvan werd door de medische instanties en de media snel gelegd. Was deze griep het begin van een pandemie? Om alle risico’s uit te sluiten adviseerde het Advisory Committee on Immunization Practices aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid om tot massale vaccinatie over te gaan: “het was veiliger om met dollars te gokken dan met mensenlevens”.

President Gerald Ford, die inmiddels midden in de voorverkiezingen zat, liet zich door de topwetenschappers adviseren en kondigde op televisie een vaccinatieprogramma aan ter waarde van 134 miljoen dollar. ‘ Niemand weet hoe ernstig deze dreiging is, maar we kunnen het ons niet veroorloven risico te nemen met onze gezondheid, sprak Ford de natie toe’ . De Centers for Disease Control and Prevention meende daarbij dat aangezien griepvaccins geen serieuze risico’s met zich meebrachten, het beter was om vaccins in mensen te brengen dan ze in loodsen op te slaan. 

 

Ondertussen had in april de Wereld Gezondheidsorganisatie zich sceptisch getoond over een mogelijke pandemie, maar spoorde de regeringen wel tot waakzaamheid aan. En wie het zich kon veroorloven, moest vaccins ontwikkelen. 

De zomer naderde en van een verdere verspreiding van de varkensgriep was nog niets gebleken. Onderhandelingen tussen vaccinproducenten en de regering over wie de risicoverzekering moest dragen verliepen stroef tot weer enkele soldaten tegelijkertijd ziek werden. Het bleek weliswaar geen griep te zijn, maar het vaccinatieprogramma kwam in een stroomversnelling; de overheid stond borg. Per 1 oktober werden de eerste mensen gevaccineerd. Twee weken later stierven drie bejaarden die een prik hadden gehad en al snel hielden de media een bodycount bij. Om de burgers gerust te stellen liet president Ford zich voor de camera vaccineren, maar het kwaad was al geschied.

Bijwerking 

 

Na het begin van de massale inentingen bleek dat bij een aantal mensen het Guillain-Barré Syndroom (GBS) was geconstateerd, een neuromusculaire aandoening, die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de spieren. 

In januari 1977 waren er 1.100 GBS gevallen gemeld, waarvan er 58 waren overleden. Toen was het vaccinatieprogramma al stopgezet. 45 miljoen Amerikanen waren ingeënt. Uiteindelijk werden er 4.181 schadeclaims ingediend voor in totaal 3,2 miljard dollar. In 1993 werd de laatste claim afgehandeld en had de Amerikaanse regering 93 miljoen dollar uitgekeerd.

 

De Nederlandse reactie over varkensgriep 

Afwachten luidt het devies. 

In de Nederlandse media speelde de varkensgriep geen grote rol. De Koude oorlog en de abortuskliniek Bloemenhove domineerden het nieuws. Staatssecretaris Jo Hendriks van Volksgezondheid en Milieuhygiëne vroeg wel op 1 april 1976 een spoedadvies aan de Gezondheidsraad ‘over vaccinatie tegen influenza naar aanleiding van een in januari 1976 opgetreden influenza-epidemie in een legerkamp in de Verenigde Staten’. Op 24 mei kwam het advies van de Gezondheidsraad dat niet paniekerig van toon en inhoud is. 

 

Varkensgriep kwam in Nederland niet voor en de kans werd niet groot geacht dat het virus zich snel zou verspreiden. Eerst afwachten was het devies dan konden aanvullende maatregelen worden genomen. De raad beklemtoont dat ‘het effect van een massavaccinatie tegen influenza onbekend is en dus onvoorspelbaar’. Bovendien, vervolgde de raad, is ‘gezien het relatief beperkte immuniserende vermogen van de tot nu toe gebruikte geïnactiveerde influenzavirusvaccins, kan niet a priori verwacht worden dat massavaccinatie de ontwikkeling van een pandemie kan voorkomen’. Met andere woorden: vaccinatie garandeert geen volledige bescherming bij iedereen. Een opvatting die nog altijd onder medici geldt.

 

Wel wordt geadviseerd om een voorraad van 2 ½ miljoen doses aan te leggen. Staatssecretaris Hendriks liet voor 4,5 miljoen gulden deze voorraad maken. Ongebruikt werd de voorraad na een paar jaar weer vernietigd. De Tweede Kamer is van het advies, het besluit tot productie, de productie en de vernietiging van de vaccins altijd onwetend gebleven.

Bestuurlijke geheimzinnigheid 

 

In dertig jaar blijkt er aan bestuurlijke geheimzinnigheid weinig veranderd te zijn. Voor wanneer de vogelgriep onverhoopt toch muteert naar een virus dat gevaarlijk is voor de mens heeft minister Hoogervorst met Solvay, de opvolger van Philips-Duphar, een contract voor 16 miljoen doses afgesloten. Omdat het contract niet openbaar is, is ook niet duidelijk wie het risico draagt wanneer het vaccin vervelende bijwerkingen met zich meebrengt. Een brief over deze deal heeft de minister nog niet naar de Kamer geschreven. 

 

 

 

 Ik heb geen glazen bol voor de toekomst maar ik heb wel het verleden. En wat de toekomst brengt ?