Onze Schepper

 

Kijk eens om je heen 

Ik zie als eerste huizen. Huizen die gebouwd zijn. Huizen die vanuit een plan zijn ontstaan. Vanuit een ontwerp. 

Achter die stenen , opgebouwd tot een bouwwerk  om het vervolgens te kunnen bewonen ,  zit een architect . Zo begon dat huis. 

Het is er niet zomaar luk raak neer gekwakt , maar er zit een rekenwerk aan vast. Alles klopt .

 

 

Zoek de natuur eens op 

Ik zie daar bomen , gras , vogels , vlinders , bloemen , water , mieren ....

Bomen , bloemen en gras die gegroeid zijn . Vogels en vlinders die vliegen op de wind . Mieren die werken in een geordend systeem. Water wat stroomt . 

Ik voel de wind maar kan het niet zien. Het is er wel maar ik kan het alleen niet zien. Het enige waardoor ik het kan zien is omdat het me aan raakt en de bloemen heen en weer laat wuifen in het gras. 

Ik voel de wind dus het bestaat. Een koe die van dat gras eet en waarvan ik de melk kan drinken . Dat zie ik , ik vind dat leuk , ik wordt daar blij van en het voed me zelfs .

 

 

Kijk eens naar de mensen 

Ik zie daar een mens op een fiets. De kracht van zijn spieren bewegen zijn benen tot het voortduwen van de fiets. Ik zie de kracht niet maar het is er wel.

Kijk daar eens op dat plein. Ik zie daar een kind wat schommelt en hard lacht. IK zie de blijheid niet maar het is er toch. 

Kijk daar eens een man en een vrouw. De vrouw zit in een rolstoel en de man duwd haar voort . IK zie liefde tussen die 2. Ik zie de liefde niet maar toch , door het voortduwen van de man van zijn vrouw in de rolstoel zie ik die liefde toch.

 

 

 

 

Kijk eens omhoog 

Ik zie de zon schijnen. Ik voel warmte . Ik zie de warmte niet maar weet dat het van de zon af komt. 

Ik zie de sterren fonkelen in de nacht. Ik voel verwondering. Ik zie de verwondering niet maar toch verwonder ik me over de sterren in de lucht. Gewoon omdat het zo mooi is. 

 

 

Dus 

Het bouwen is er , want je ziet het met je eigen ogen .

De natuur is er , de wind de regen , de warmte want je ziet het uitwerksel met je eigen ogen 

Kracht zie je want je ziet het uitwerksel 

 

Liefde zie je , want je ziet de vruchten daarvan

En zelfs kun je verder kijken dan dat. Via een kopie , een plaatje van wat je niet kunt zien met eigen ogen . 

En het is er allemaal. 

 

Wie 

Heb ik dat gedaan ? 

Heeft Boedha dat gedaan ?

Brahma , Vishnu, Krishna, Rama, Shiva ?

De moskee , een kerkgebouw , een organisatie ?

Goden uit Egypthe?

Verschillende architecten ( polytheisme ) 

 

 

Een filosoof , een verlichtte , een socioloog? 

 

Moeder - aarde ? Heksen ? 

 

 

 

Wat gebeurd er 

Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Rom 1 : 25 

 

Dat is heel erg onlogisch. Want het geschapene komt voort uit de Schepper. Maar die lijkt te zijn vergeten in deze tijd. 

"Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen;"

 

 

2000 jaar geleden 

Iemand  wist  dat het 2000 jaar geleden hetzelfde gebeurde . Hij schreef toen op : 

 

- Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 

 

- Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, 

 

- want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. 

 

-Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 

 

- en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren.  

 

-  Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 

 

( Bron : : Brief van de Apostel Paulus aan de Romeinen ) 

 

Maar nee 

Er is niets ( geen uitwerking van kracht en liefde ) , we kunnen het zelf ( we zijn zelf wijs )  het kwam door een knal boem ( waar komt die kracht en liefde dan vandaan ? ) 

Het huis stond er zomaar ineens 

 

 

En daarom 

-Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. 

-  Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. 

-Ze roddelen  en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, 

 zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. 

- En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.

( bron : brief van Paulus aan de Romeinen ) 

 

En daarom is dit Rijk , het Romeinse Rijk ten onder gegaan omdat er geen zegen op rustte. 

 

In deze tijd 

Lijkt God vergeten te zijn . Maar kijk eens om u heen .....En ... Hoe voelt het als kinderen ondankbaar zijn. Wat zeggen we en wat voelen we daarbij ? 

 

Stel je even voor : .......................................

je kijkt nu op dit moment op de aarde. Je kijkt er boven op. Je zweeft zelf tussen de ruimte van het Heel-al en kikt op de aarde. Voel je dat ?

Kijk nu eens om je heen . En nu weer vanuit boven naar de aarde. 

Hoe vind je het dan dat mensen zeggen dat er niets is , God niet bestaat , de oerknal dit alles heeft gemaakt ? 

 

Wat moet er van ons en deze aarde dan wel terecht komen als er niets is , we zonder iets zijn , we overgeleverd zijn aan de weg die nu door de mensheid wordt gevolgt. 

 

 

Onze kinderen zijn onze kinderen , wij zijn de kinderen van onze ouders , onze ouders de kinderen van onze opa en oma's , hen weer van hun ouders , die van die ouders en zo verder en verder en verder ......terug. Helemaal naar het begin. Wiens kinderen zijn wij ?