Niets , Iets of alles

 

Niets , iets of alles

 

Wat doe je met je schuldgevoel ?

 

 

De Atheist ( Let op: Spelling van 1858 ongodist, godloochenaar. Atheïsterij, godverzaking. Atheïstisch, godloochenend, ongodistisch, goddeloos . Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10608 ) , kortom de God-lozen of mensen die geen almacht boven hen wensen , zeggen dat ze niet in God geloven . De Bijbel , het aloude boek aan mensen gegeven zegt hierover dat ze in werkelijkheid deze kennis voortdurend onderdrukken. Niet meer en niet minder .

 

Paulus schreef daar over al in de brief aan de Romeinen ( in 57 na Christus ) .

Romeinen 1 : God heeft zichzelf vanaf het begin van de mensheid aan hen geopenbaard door :

 

Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen.Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen.

Ze hadden God dus kunnen kennen door naar de natuur te kijken. Maar tóch hebben ze Hem niet de eer gegeven waar Hij recht op heeft. Ze zijn Hem niet dankbaar geweest. Ze hebben voor alles liever hun eigen verklaring gezocht. “

Er zijn mensen die beter moeten weten. Ik doel hier op de wetenschappers die leer de wereld in gebracht hebben die ver staat van schepping en God. Ja , hele lessen op school gaan hier over. Er is een theorie bedacht en daar moet dan alles aan kloppen. Linksom of rechtsom.

Vers 18 van de Romeinen brief zegt : “ Ze verbergen ( onderdrukken ) die waarheid zelfs voor andere mensen. “

Het Griekse woord voor onderdrukken is "katechō" wat betekent "om terug te houden, vast te houden" of "te bedwingen", dus het is een opzettelijke daad van het onderdrukken van wat zij weet waar te zijn . Maar wat doet de atheïst dan met zijn of haar schuld aan het verbergen of onderdrukken van die waarheid ?

Waar komt het heelal vandaan ?

Een astrofysicus ( een tak van de natuurkunde die de processen die zich afspelen in de kosmos probeert te verklaren met natuurkundige wetten.) zei dat overal , van 10 tot 15 miljard jaar geleden , het heelal explodeerde in 'zijn', maar dat het heelal niet bestond voor de explosie . Wat was het dan dat ontplofte? Kan iets dat niet bestaat beginnen te bestaan ?

En als het niet bestond en toen ineens wel , in 1 keer ,hoe kan dat zo zijn?

Iets zou hebben moeten bestaan voorafgaand aan het exploderende toch? Waar komt het materiële universum dan vandaan? Wat was het in het universum dat niet was begonnen?

De wet van de causaliteit is zo fundamenteel voor de wetenschap en de logica dat als ik zei dat de stoel waar je op zit , welke een begin moet hebben gehad ,ineens kwam te bestaan ​​zonder enige oorzaak , dan zou je terecht denken dat ik een psychiatrisch onderzoek moet hebben en je had dan ook nog eens gelijk!

Als er op een bepaald moment absoluut niets was dat bestond, dan is er niets dat vandaag zou bestaan.

De psalmist wist dat : “  Aan de hemel is te zien hoe machtig God is.
Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt “(Psalm 19: 1) en “Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen.Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen”. (Romeinen 1:20).

Kun je bewijzen dat er geen God bestaat ?

Natuurlijk is het antwoord op vraag : Nee.

De atheïst, technisch gezien , bestaat niet omdat het voor hem onmogelijk is om te bewijzen dat God niet bestaat. Dat vergt veel van het geloof. Met welk wetenschappelijk bewijs kunnen zij bepalen dat God niet bestaat?

Hoe kunnen ze er 100% zeker van zijn dat er geen God is?

Als er geen God is, is het dan eerlijk dat Hitler en Stalin geen rechtvaardigheid hebben gediend voor al hun misdaden tegen de menselijkheid? Zijn er morele zuiverheden? Als dat niet zo is , dan hebben zij een absolute verklaring gedaan dat er geen zuiverheid bestaat! Daar leven ze dan in , in die waarheid.

Conslusie

U kunt een argument winnen en een ziel verliezen. Ik zou liever een argument verliezen maar een ziel winnen. Christus heeft de losprijs betaald. U mag het aan nemen met een vrije wil. Vraag aan God in de naam van Jezus en u zal gegeven worden.

Matheus 7 : Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. 8 Want iedereen die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan.

Leef je leven in het niets

Leef je leven in het iets

Of geef je leven om te leven in Zijn handen.

https://faithinthenews.com/3-things-to-say-to-an-atheist/