Goed nieuws

 
 

 

Geschiedenis

Voor u ligt de wereldgeschiedenis met zijn begin maar ook met zijn einde.

 

 • H 1 : Vrije wil

 • H2 : Inleiding

 • H3 : laten wij beginnen

 • H4 : vanaf de zondvloed

 • H5 : 1000-500 v C

 • H6 : Laatste wereldrijk

 • H7 : Jezus geboren

 • H8 : Na de hemelvaart

 • H9 : Donkere middeleeuwen

 • H10: Samen gevat

 • H11: Waar gebeurd

 • H12 : Laatste deel

 • H13 : Kwaad bloed

 • H14 : Slot

 • H15 : Oplossing

 

 

 

 

 

 

H 1 Vrije wil .

De Man zei tegen mij: "Daniël, schrijf dit allemaal op. Maar verberg de betekenis ervan, zodat alles verborgen blijft tot aan het eind van de tijd. Veel mensen zullen proberen het te begrijpen en zullen het onderzoeken. Ze zullen er steeds meer van gaan begrijpen......Ik hoorde wel alles wat Hij zei, maar ik begreep het niet. Ik vroeg: "Mijn Heer, wat gaat er nu toch precies gebeuren?" Maar Hij zei: "Ga nu, Daniël. Want dat zal verborgen blijven tot aan het eind van de tijd. Veel mensen zullen zich laten schoonwassen en bij God willen horen " Bijbelboek Daniel , oude testament – geschreven :

 

 

 

 

 

 

 

 

H2 : Inleiding :

 

 

Om te beginnen wil ik zeggen dat u dit niet hoeft te lezen. U heeft een vrije wil. Ik houd u alleen maar iets voor. Het gaat over uw toekomst. U heeft de vrije wil om het wel of niet te lezen , wel of niet te willen begrijpen , wel of niet aan te nemen.

 

 • Daarna , wanneer u gekozen hebt om het niet te lezen , dan heeft u uw vrije wil verspeeld. U heeft dan namelijk niet kunnen kiezen . U loopt door op de weg van uw leven zonder te weten waar u loopt .Eenzijdig

 • Wel lezen – niet begrijpen : U heeft dan de vrije wil , die u zo heilig is , om wel of niet verdere verdieping te zoeken. U kiest er voor het wel of niet te willen begrijpen . Wanneer u kiest het niet te willen begrijpen dan loopt u ook gewoon door op een weg die u niet begrijpt. Ook dan heeft u uw vrije wil verspeeld .

 • Wel lezen en begrijpen ? Dan kunt u pas waarlijk kiezen . U kiest ervoor om het aan te nemen of te verwerpen. U heeft uw vrije wil die u zo heilig is juist gebruikt in een ja of een nee.

 • Dank voor uw aandacht ….

 

Aan u de keus !

 

U heeft vanaf hier in ieder geval er voor gekozen om verder te lezen .

 

 

 

Ga ervoor zitten en lees met volle aandacht .

Dat wil zeggen dat U.... na denkt over wat u leest. Onderzoek het ! Stel vragen , zoek naar antwoorden. U heeft een mega bibliotheek tot uw beschikking.

 

 

 

 

 

 

 

 

H3 : Laten wij beginnen :

 

De Bijbel bestaat uit het oude testament en het nieuwe testament. Wanneer u nooit gestudeerd heeft in de Bijbel dan hoop ik dat u begrijpt dat u er ook geen mening over kunt hebben. Misschien een onderbuikgevoel , maar geen gefundeerde mening. U weet immers niet waar het over gaat.

 

Je kunt de tijd ongeveer als volgt indelen :

 

 

Verleden tot aan geboorte van jezus :

 

 • De schepping : Het begin van alles . Mens met vrije wil tussen : God dienen = vrede en leven , of niet = dood en verderf . De mens koos zonde , = dwaalweg , uit vrije wil en daarna kwam de schuldlast . De mens werd een slachtoffer ….

 • De zondvloed ( 2390 v Christus ) : De aarde was bevolkt door engelen die zich met mensen dochters hadden vermengt. Vandaag de dag hebben ze het daar weer over , alleen noemen ze het aliens / ufo's etc.

 • ( Niets nieuws onder de zon : Geschiedenis herhaalt zich : “ En alles wat er gedaan is, zal weer worden gedaan. Er is nooit iets nieuws onder de zon. Soms gebeurt er iets waarvan de mensen zeggen: "Kijk, dit is iets nieuws." Maar dan is het lang geleden ook al gebeurd, voordat wij er waren. https://www.basicbijbel.nl/boek/prediker)

 •  

 • In werkelijkheid zijn dit gevallen engelen omdat :

 • Judas 6 : En denk eens aan de engelen die niet trouw aan God waren. Ze waren niet tevreden met de taak die Hij hun had gegeven. Ze verlieten de plaats waar ze woonden.

 • https://www.basicbijbel.nl/boek/judas

 

Engelen zijn namelijk dienaren van God en zullen alleen doen wat God ze op draagt te doen,. Deze engelen kozen ervoor een andere leider te kiezen. Naam : Satan.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 • Alleen Noach en zijn gezin kwamen in aanmerking om de mensheid voor uitsterven te behoeden.

 • U WEET het verhaal van de ark. U heeft een vrije wil om dit aan te nemen of te verwerpen. Noach werd gered door God omdat God in hem rechtvaardigheid zag.

 • Vanuit de dagen van Noach weten we nog heel veel.

 

 

In die tijd en ook daarna leefden er reuzen op aarde. Dat waren de kinderen die geboren waren nadat de zonen van God getrouwd waren met de dochters van de mensen. Zij waren de grote, machtige helden uit de vroege tijd.” https://www.basicbijbel.nl/boek/genesis/6

 

Wie waren de machtige helden uit vroeger tijd ?

 

 

Lees hier wat bekende half – goden https://nl.wikipedia.org/wiki/Halfgod

 

 

En wanneer u werkelijk werkelijkheid wilt weten dan heeft u een hele grote bibliotheek tot uw beschikking.

 

 

 U begrijpt nu dat bijvoorbeeld de Griekse mythologie van goden en half-goden niet op totale verzinsels berust (Zeus, Olympus e.d.). Echter dat wat de mens als goden is gaan verheerlijken (mythologie), was een vermenging van mensen met onderdanen van de duivel. Vandaar de reuzen, vandaar de extreme goddeloosheid en boosheid in die dagen. En God moest oordelen.

 

 

 

 

Wanneer u hier plaatjes ziet en het niet vertrouwd dan heeft u de mogelijkheid om ze in te voeren bij google image search. Daar kunt u de bron vinden van de plaatjes / foto's.

 

 

 

 

 

H4 : Vanaf de zondvloed :

 

 • Noach en zijn gezin verspreidde zich maar er kwam een heerser. Dat was de kleinzoon van Cham. Cham was een zoon van Noach. Die heerser heette Nimrod. Hij was het die zich niet wilde verspreidden over de aarde en besloot om op 1 plek te blijven. Daar werd de toren van Babel gebouwd. Ze wilden de macht ….

 

Niets nieuws ONDER de zon.... https://nl.wikipedia.org/wiki/Nimrod

 

De BIS te Bazel , waar alle financiële diensten worden gecontroleerd , heeft een zelfde soort gebouw :

 

 

 •  

 • Babel was een stad. Die stad kennen we nu als Babylonië , het huidige Irak , 80 km van Bagdad.

 

 

 • Een andere zoon van Noach , Sem , woonde in Mesopethanie . Ligt in Irak , grenzend aan Iran , de Syrische woestijn en Saoedi Arabie.

   

   

 • Daar woonde ook Abraham . God koos Abraham uit om uit hem Zijn volk te maken. Abraham reisde weg uit de rijke stad en kwam samen met zijn neef Lot uit in het land Kanaän.

 • ( De Bijbel (ca. 600 v.Chr.) identificeert Kanaän met Libanon - voornamelijk de kuststad Sidon - maar laat het "Land van Kanaän" zuidwaarts doorlopen over Gaza naar de "Beek van Egypte" en oostwaarts naar de Jordaanvallei, inclusief het huidige Israël en de Palestijnse gebieden. Het is dan een gebied, gelegen ten westen van de rivierJordaan (Genesis 28:1)[2], dat bij benadering overeenkwam met het hedendaagse Israël en Palestina plus aangrenzend kustland en delen van Libanon en Syrië

 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Kana%C3%A4n_(gebied)

 

Misschien begrijpt u nu al wat beter waarom de eeuwige strijd gaat in dat gebied !

 

 

 • Sodom en Gomorra , ten westen van de dode zee : Daar was de slechtheid weer op zijn hoogtepunt. Abraham moest er heen om de mensen te gaan waarschuwen. Maar ze keerden niet af van hun wegen :

 • In het Oude Testament wordt Sodom geen (agressieve) homoseksualiteit verweten, maar ongastvrijheid, mishandeling van armen, echtbreuk en liegen, bijvoorbeeld in Jeremia 23:14,Amos 4:1-11 en Ezechiël 16:49-50.

 

Wat was de straf voor dit zelfvernietigend gedrag ?

 

Geen water dit keer maar vuur.

 

 

 

 •  

 • Inmiddels zijn we aangekomen in de oudheid van Egypte. Daar werden de Israëlieten , het volk van God , als slaaf gebruikt. Daar ook , omdat de Farao ze niet wil vrij laten op bevel van God werden de 10 plagen los gelaten . Net zo lang tot de Farao wel wilde luisteren. Maar hij luisterde niet.

 • Hele beschavingen zijn dan ook ten onder gegaan door hebzucht.

 

 

Hier kent u het verhaal van Exodus. Uittocht uit Egypte. De Joden vieren dit nog steeds en heet Pesach. Eerstgeborenen werden gedood behalve waar bloed van een lam aan de deurpost was. https://www.israelendebijbel.nl/page/293

 

Wij vieren het paasfeest. Daar herdenken wij het ultieme en volmaakte lam wat geslacht werd , namelijk Jezus Christus.

 

U ziet hier tot nu toe de strijd van de mens die hoogmoed bezit en macht wil hebben tegen het volk van God waarvan God gehoorzaamheid vraagt. Om de eenvoudige reden dat de mens zichzelf wel vernietigd . U weet het spreekwoord : Hoogmoed komt voor den val.

 

Het is de strijd om het menselijk ras voor uitsterven te behoeden.

 

-Aan het volk Israel werden de 10 geboden gegeven . Daar waar wij op gestoeld zijn. Dat is waar onze grondwetten op gebouwd zijn zonder dat u dit beseft. Vraagt u zich minstens eens af waarom wij in het Westen in relatieve vrede leven …..

 

 

 

 

 

 

H5: We zijn aangekomen in het jaar 1000 – 500 voor Christus :

 

 

 • Het land Kanaän werd verdeeld . Er kwamen 12 stammen. Dat zijn de stammen van de zonen van Jacob . Jacob werd later Israël genoemd. De joden stammen dus af van Jacob.

 • Jacob had een tweelingbroer Ezau . Van Ezau stammen de Edomieten af. Hier lees je de geschiedenis en het gebied :

 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Edom

 

 

We komen nu aan in de regeerperiode van koning David.

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_David

 

Van herdersjongen , die de Filistijnen versloeg ( naar de Filistijnen gaan , u kent het spreekwoord ) tot koning van het hele koninkrijk en voorafschaduw van de komst van de Here Jezus die op de troon van David zal zitten , binnen kort , en de volkeren zal hoedden met ijzeren staf in het komende 1000-jarige werkelijke vrederijk. Lees de geschiedenis :

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Filistijnen

 

Goliath de reus , werd verslagen door een steentje uit de slinger van David. Tussen de ogen. Een voorafschaduwing van de wederkomst van de Here Jezus wanneer hij met onzichtbare hand alle machtige en inmiddels verenigde koninkrijken -laatste wereldrijk- ten gronde zal richtten.

 

 

Daar werden de zonden van het volk vergeven door het offeren van een dier. In plaats van de mens als slacht-offer werd die schuld over gedaan op een schaap of een lam . Deze tempel werd vernietigd door Nebukadnezar II , een Babylonische koning . Dat was in het jaar 550 voor Christus.

 

 

 • We maken een sprong naar de profeet Jesaja.

 • Hij maakt de komst van de Here Jezus bekend in een profetie. Zo'n 400 jaar voor de geboorte van Jezus . Het bijzondere is dat deze profetie uit is gekomen maar ook weer terug komt in het Bijbelboek Openbaringen , de eindtijd. Daarover later meer.

 

“  het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Ze zal hem Immanuël (= 'God met ons') noemen.  https://www.basicbijbel.nl/boek/jesaja/7

 

 

Nu komen we bij de tijd van Daniel. Dit is een profeet die ook de eindtijd beschrijft.

 

De koning ( NebukadnezarII) droomde over een enorm beeld dat opeenvolgende wereldrijken uitbeeldt die God teniet zou doen; Daniël kon niet alleen de droom herhalen (de koning wilde de droom aan niemand vertellen), maar legde ook de betekenis uit.

 •  

 

De wereldrijken beschreven en ook uitgekomen in het Bijbelboek Daniel :

 

 

 

H6 : Wij leven nu in het laatste wereldrijk. Het rijk van ijzer en klei.

 

Hier is het ook dat Jezus zegt , uit monde van Daniel , dat hij met onzichtbare hand alle rijken zal vernietigen.

 

Daniel 2 : “ U zag dus dat ijzer vermengd was met klei. Het is een mengsel. Dat betekent dat de afstammelingen van het volk zich niet blijvend zullen mengen met het andere volk. Het mengsel kan niet echt één geheel worden. Net zoals ijzer niet één geheel wordt met klei....

 

Maar in de tijd dat die koningen er zijn ( laatste wereldrijk waar we nu zijn , want die andere wereldrijken zijn al gevallen zoals u weet ) , zal de God van de hemel een koninkrijk stichten dat nooit vernietigd zal worden.

 

Het zal nooit door een ander koninkrijk overwonnen worden. Het zal al die koninkrijken verpletteren en er een einde aan maken. Maar zelf zal dat koninkrijk voor eeuwig blijven bestaan.

 

Daarom heeft u dit gezien. Dat koninkrijk zal ontstaan zonder dat een mens dat doet. Net zoals de steen in uw droom werd losgehakt zonder dat een mens dat deed, en het ijzer, het koper, de klei, het zilver en het goud verpletterde.

 

De grote God heeft aan de koning laten weten wat er in de toekomst zal gebeuren. De droom zal werkelijkheid worden. En u kan er op vertrouwen dat dit de betekenis ervan is."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H7 : Jezus geboorte

 

Jezus is zo'n 2000 jaar geleden geboren. Daar begint de jaartelling 'Na Christus.'.

 

Jezus was feitelijk God die in de mens Jezus naar de aarde kwam

 

Johannes 1 : 1 In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf.

 

Hij kwam voor Zijn volk.

 

Johannes 1 : 11 : Hij kwam naar de mensen die Hij Zelf had gemaakt, maar ze wilden niet in Hem geloven

 

Hij kiest daarom leerlingen uit . Zijn 12 Discipelen.

 

Hij leert ze alles wat ze moeten gaan vertellen aan de mensen. Jezus wordt na Zijn bediening gevangen genomen , onschuldig veroordeeld , gemarteld en daarna gekruisigd. Dit gebeurd er als Jezus sterft :

 

 

Pasen

 

Vanaf ongeveer twaalf uur werd het helemaal donker in het hele land. Dat duurde tot ongeveer drie uur 's middags.

Toen riep Jezus luid: "Eloï, Eloï, lama sabachtani!" Dat betekent: 'God, mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?'

Een paar mensen die erbij stonden, zeiden: "Hoor, Hij roept Elia!"

Eén van de mensen liep naar Hem toe. Hij doopte een spons in zure wijn, stak die op een stok en gaf Hem te drinken. Hij zei: "Wacht even. Dan zullen we zien of Elia komt om Hem er af te halen."

Maar Jezus gaf een luide schreeuw en stierf. Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel van boven naar beneden in tweeën.


 


 


 


 


 

( hier is het oude verbond verbroken . NU is er toegang voor alle mensen. 'Ik ben de wegde waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij Johannes 14 . Hij is de deur naar het aller heiligste . Eest mochten alleen de hoge- priesters van het volk Israël in het heilige der heilige komen om vergeving voor zonde te vragen voor de mensen maar Jezus heeft de toegang vrij gemaakt voor een ieder die wil komen )


 


 


 


 

De aarde beefde en de rotsen scheurden.De graven gingen open en veel gestorven gelovigen werden weer levend.Ze kwamen uit de graven De legerhoofdman die tegenover Jezus stond, zag hoe Jezus stierf. Hij riep uit: "Ja, dit was écht Gods Zoon!"


 

Uit het Lukas evangelie en Matheus evangelie. Evangelie betekend 'goed nieuws '.

https://www.basicbijbel.nl/

Hemelvaart

Jezus staat 3 dagen na zijn sterven weer op uit de dood. Hij is nog 40 dagen onder zijn leerlingen .

Daarna gebeurd er dit :

Markus 16 Jezus zei tegen zijn leerlingen :

En Jezus zei tegen hen: "Ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen.

Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, zal worden gered.( Het goede nieuws dat Jezus alle schulden van de hele wereld op zich heeft genomen en mee genomen aan het kruis. Zonden die daarna begraven zijn en waar jezus de derde dag opstond ten leven ) Maar wie het niet gelooft,( aan neemt als een geschenk ) zal worden veroordeeld.

Toen de Heer Jezus dit tegen hen had gezegd, werd Hij meegenomen naar de hemel. Daar is Hij naast God gaan zitten.

Lukas 24 : Hij hief zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij bij hen vandaan, naar de hemel.

Handelingen 1 : Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze zagen Hem niet meer.Ze bleven naar de lucht staan staren. Plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen ( engelen van God ) .Ze zeiden: "Mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal Hij weer terugkomen."

Nu begint de bediening van de apostelen met de opdracht :

Maak alle volken tot mijn leerlingen , hen dopende in de naam van de vader , de Zoon en de Heilige Geest , en leert hen alles onderhouden wat ik u geboden heb.

Hoeveel Christenen zijn er wereldwijd ?

2 Miljard . Het is de grootste religie ter wereld. Maar Christendom en Christen Zijn is verschillend. Je hebt namelijk naam-christenen , gedoopt en ingeschreven maar er niet naar leven . 'Ik doe er niks mee ', zeggen ze dan.


 


 


 


 


 


 

H 8 : Wat is er gebeurd na Jezus terug ging naar het Vaderhuis ?


 

De eerste Christelijke gemeenten worden opgericht. Mensen hoorden het goede nieuws

Ze , de discipelen, moesten nog even in Jeruzalem blijven :

Handelingen 1 : Lukas zegt :

Teofilus, in mijn eerste boek heb ik je geschreven over alles wat Jezus heeft gedaan en aan de mensen heeft geleerd voordat Hij naar de hemel ging. 2 Voordat Hij naar de hemel ging, leerde Hij door de Heilige Geest nog allerlei dingen aan de leerlingen die Hij had uitgekozen. 3 Want nadat Hij uit de dood was opgestaan, liet Hij zich nog vaak aan de leerlingen zien. Pas na 40 dagen ging Hij naar de hemel. Tijdens die 40 dagen sprak Hij met de leerlingen over allerlei dingen die met het Koninkrijk van God te maken hebben. Ook deed Hij nog heel veel wonderen.

Johannes doopte met water maar :

Maar binnenkort zullen jullie met de Heilige Geest worden gedoopt."


 

 •  

 •  

 • Pinksteren

 • Handelingen 2 :

 • Op het Pinksterfeest ( oorspronkelijk : Het Joodse Pinksterfeest is een oogstfeest. Vroeger werd op dat feest het eerste deel van de oogst naar de tempel gebracht. Het wordt gevierd 50 dagen na het Joodse Paasfeest, waarop gevierd wordt dat God het volk Israël bevrijdde uit de slavernij in Egypte. ) waren ze allemaal bij elkaar.2Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide.

 • En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal.4 En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf.

 • Nu trekken de apostelen erop uit om aan de volken , de niet Joden , bekend te maken wat Jezus voor de wereld heeft gedaan .

 •  


 

Wie Jezus ziet , ziet God zelf . God kwam in de mens Jezus naar de aarde om de weg naar God te wijzen.


 


 

Wat zei Jezus daar over :

Jezus zei: "Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in Mij. 2 In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. 3 Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

Jezus zei tegen hem: "IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen. 7 Als jullie Mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie Hem en zien jullie Hem

Die weg is de weg van zonden brengen naar het kruis in gebed , Jezus offer aanvaarden ( Ja zeggen tegen het leven ) , Je laten dopen ( sterven met Jezus en opstaan met Jezus tot leven ) , en een nieuw leven bewandelen. Eerst dood door zonde maar nu levend gemaakt . Kind van God want God = leven

Lees hier de geschiedenis van het Christendom :

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_christendom

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 • H9 : De donkere middel eeuwen.

 • De rooms katholieke kerk heeft alle macht naar zich toe getrokken. De mensen mochten geen bijbel lezen. De kruistochten kwamen , ook om het Ottomaanse rijk te verjagen. Dat was het juk van de Islam. Nu zien we de geschiedenis zich herhalen !

 • Daarna kwam de Reformatie.

  • Reformatie en contrareformatie (ca. 1515-1650)

  • De nieuwe tijd (vanaf circa 1650) 80 jarige oorlog loopt ten einde. De verlichting komt op.

 • De verlichting brengt dat wat nu de New age wordt genoemd . Wij hebben geen God nodig want we kunnen het zelf

 • Genesis 3 : De slang was sluwer dan alle andere wilde dieren die de Heer God had gemaakt. Hij zei tegen de vrouw: "God heeft toch gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?"

 •  De vrouw antwoordde: "We mogen van alle vruchten van alle bomen in de tuin eten.  Alleen niet van de vruchten van de boom die in het midden van de tuin staat. Daarvan heeft God gezegd: 'Van die boom mogen jullie niet eten. Jullie mogen het zelfs niet aanraken ( hier verzint Eva er wat extra bij want God had dit NIET gezegd ) Want anders zullen jullie sterven.' " 

 • Maar de slang zei tegen de vrouw: "Jullie zullen helemaal niet sterven. 

 • God weet dat als jullie daarvan eten, jullie de waarheid zullen zien. Jullie zullen net als God weten wat goed en wat kwaad is." 

 • Toen wilde de vrouw erg graag van de vruchten in de boom eten. Ze zagen er zó aantrekkelijk uit! Ze wilde er zo graag van eten omdat ze dan wijs zou worden. Ze plukte een vrucht van de boom en at hem op. Ze gaf er ook één aan haar man, die bij haar stond. Hij at de vrucht op. Toen zagen ze de waarheid: ze zagen dat ze naakt waren.

In de zeventiende eeuw boekten wetenschappers op diverse gebieden grote vooruitgang. Onderzoekers wisselden resultaten uit die druk besproken werden. Ontdekkingen, zoals die van Galilei, wekten de indruk dat een enorme wetenschappelijke vooruitgang te verwachten was. In de achttiende eeuw wordt natuurwetenschap een soort rage. Isaac Newton ontdekt de wetten van de zwaartekracht en toont aan dat zon, maan en aarde aan deze wetten gehoorzamen. Er worden allerlei uitvindingen gedaan. Veel mensen gaan aannemen dat de menselijke rede in staat zal zijn alle problemen op te lossen en dat het tijd is om af te rekenen met domheid en bijgeloof. De achttiende eeuw wordt het tijdperk van de Verlichting. De grote "Encyclopédie" samengesteld door Diderot en d'Alembert verschijnt. Filosofen komen met nieuwe opvattingenVoltairepleit voor meer religieuze tolerantie en de afschaffing van de staatskerk. Rousseau keert zich tegen het absolutisme en het 'droit-divin'-principe.

Hoewel kritiek op de christelijke kerk een verschijnsel van alle eeuwen is, markeert de verlichting het ontstaan van kritiek op het christendom als zodanig.


 


 

Daarna :

 • de Franse revolutie

 • ontwikkeling van Theologie vanaf de 18de eeuw

 • eerste wereld oorlog

 • Grote depressie , val van het financiële stelsel

 • Tweede wereldoorlog

 • Tot nu toe is er dan alleen maar strijd geweest om het Christendom te laten groeien , met de fundamenten van wat Jezus heeft gelegd door de eerste Apostelen.


 

H10 Samengevat :

 • God kiest Noach uit om de mens in stand te houden . De mensheid was toen onder het juk van de reuzen , de geweldenaren . God liet de zondvloed komen.

 • God kiest een volk uit , de Israëlieten om de mens op te voedden naar wat Zijn bedoeling ooit was maar in een wereld van slechtheid. Hij geeft zijn wet af . De 10 geboden .

 • Niet doden , niet stelen , geen andere goden vereren , Niet begeren , barmhartig zijn, De naam van God niet misbruiken, 6 dagen werken en 1 dag rusten en God gedenken , Je vader en moeder lief hebben ( als dat van generatie op generatie zo zou gaan dan zou er een lief hebbende generatie komen ), verbond tussen man en vrouw niet verbreken ( als dat van generatie tot generatie zo zou gaan dan zou er een stabiele generatie komen ), niet liegen ,geen hebzucht en begeerte van wat een ander heeft.

Jezus kwam op aarde 2000 jaar geleden . Toen Hij geboren werd is er onder koning Herodus alle kinderen gedood in de leeftijd van 0-2 jaar in de hoop dat Jezus daar bij zou zitten .


 


 

Jezus kiest apostelen /volgelingen / leerlingen uit .

-Jezus sterft aan het kruis , gestorven voor de zonde van de hele wereld , staat de derde dag op , blijft nog 40 dagen onder zijn volgelingen , stijgt op naar de hemel met de belofte weder te komen in de laatste dagen , stort daarna de Heilige geest uit zodat de wetten van papier naar het hart gaan.

 • de apostelen beginnen hun bediening zoals Jezus hen op droeg. 'Maak alle volken mijn volgelingen '…..

 • Het juk van het Romeinse Rijk wil verhinderen dat het Christendom kan groeien . Christenen worden gemarteld , gevangen genomen , en voor de leeuwen gegooid. Ze hebben de keus tussen : Keizer aanbidden of de dood. Ze kiezen voor de dood . Jezus zegt daarover |: Matheus 10 : En wees niet bang voor de mensen. Ze kunnen wel jullie lichaam doden, maar niet jullie ziel. Jullie kunnen beter bang zijn voor Hem die alle twee, lichaam en ziel, in de hel kan gooien.

 • Maar pas op voor de mensen. Want ze zullen jullie gevangen nemen en voor de rechter slepen. En ze zullen jullie zweepslagen geven in hun synagogen. 18 Jullie zullen ook voor bestuurders van provincies en voor koningen en keizers terecht staan omdat jullie in Mij geloven. Jullie zullen hun en de volken over Mij vertellen. 

 •  

   


 

H11 : Een waar gebeurd verhaal :

Straks komen de christenen”, roept een Romein grinnikend, terwijl hij gulzig een been met schapenvlees afkluift en daarna het vlees wegspoelt met een grote slok wijn.

 “Dan zul je nog eens wat beleven” is de reactie van zijn buurman.

Trompetgeschal kondigt het einde van de pauze aan. De duizenden op de tribunes rekken hun hals naar de ijzeren tralies die knarsend en piepend  open gaan.

Uit de donkere openingen worden  in dierenhuiden genaaide slachtoffers door de opjagers  met zweepslagen naar   het midden van de arena gejaagd. Het volk joelt en gilt opgewonden.

Daar zijn ze!! Daar zijn ze!!” Dat zijn de mensen die Rome verwoest hebben!

Vreemde, harige gedaanten lopen naar het midden van de arena, knielen neer in het zand en heffen hun handen omhoog.

Plotseling gebeurt er iets vreemds, wat niemand verwacht had.


 


 

Christus regnat

 De duizenden op de tribunes worden stil. Het gejoel stokt. De slachtoffers beginnen te zingen. Eerst aarzelend, maar spoedig luider en luider zodat het gezang het gehele amfitheater vervult.

Christus regnat.Christus triumfator! 
Even is het volk stil.

Maar dan wordt de stilte verbroken en barst het gekrijs van alle kanten los.

Afgekluifde beenderen en lege wijnbekers worden naar beneden gegooid. Daarvoor zijn ze hier niet gekomen!  “Ad bestias! Ad bestias

! joelen en scanderen de duizenden op vermaak beluste toeschouwers.

Ad bestias

Dan gaan langzaam, tergend langzaam andere luiken open. Uitgehongerde wolfshonden uit Ierland, grote gele Molossen uit de Peloponésus met bloed doorlopen ogen rennen de arena rond op zoek naar een prooi.

Ze worden gevolgd door een aantal leeuwen en panters waarvan keizer Nero een scheepslading vol uit Centraal Afrika  naar de haven van Ostia heeft laten brengen.

Een berenvacht is van de schouders van een grijsaard gevallen  en zijn maanwitte lichaam steekt scherp af tegen de donkerharige groep in het midden van de arena.

Christus, in uw handen beveel ik mijn geest” roept hij luid als een van de tijgers hem naar de keel vliegt en hij als eerste slachtoffer in het mulle zand valt.

Het gekraak van de verbrijzelde beenderen is duidelijk te horen tot op de  hoogste rij van de arena.

 Dan vallen ook de andere beesten aan. Het gezang van de honderden slachtoffers verstomt. Snakkend sluipen de panters tussen de slachtoffers door en spoedig is het rauwe geluid van malende en kauwende beesten op alle tribunes te horen.

Nero geniet zichtbaar en maakt enkele grapjes met de twee jonge vrouwen naast hem.

Nieuwe groepen christenen worden de arena ingejaagd. Ze worden vooraf gegaan door een meisje dat op de rug van een buffel is vastgebonden.

Het dier probeert vergeefs  het naakte lichaam van het meisje van zich af  te schudden. De toeschouwers kijken in grote spanning toe.

 Nero geniet

Nero geniet intens. Zal de buffel succes hebben? De spanning blijft, omdat telkens nieuwe variaties vertoond  worden. Eindelijk is het schouwspel afgelopen.

 Het volk verspreidt zich en vult – door nieuwsgierigheid gedreven – de tuinen van Nero, die alleen voor deze dag voor het plebs geopend zijn. Ondertussen is het gaan schemeren.

De avond valt.

Aan weerszijden van de lange, brede lanen die tot aan de Tiber reiken, zijn honderden ijzeren palen opgericht, waaraan menselijke lichamen zijn vastgebonden.

 Ze zijn gewikkeld  in doeken die gedrenkt zijn in hars en zwavel. Terwijl de schemer over het reuachtig grote park neerdaalt,  enkele gieren  al  laag  overvliegen, waait een koele wind van de Tiber langs de bleke, asgrauwe gezichten van de slachtoffers.

Onze vader

 Soms neemt een hele rij het “Onze Vader” op de lippen, dat weer door een andere rij als bij estafette wordt overgenomen.

Nu is het zo goed als donker.

Huiveringwekkend  klinkt het krassen van de raven.

Plotseling schrikken de duizenden op. Een blauwe steekvlam schiet omhoog.

Binnen enkele seconden kronkelen langs alle palen de vlammen  als  slangen omhoog, die kreten van pijn ontwringen aan de menselijke fakkels, die als feestverlichting moeten dienen ter ere van de grote Spelen die spoedig in het Circus zullen beginnen.

 De reuk van brandend vlees vervult de zoele avondlucht. Onmiddellijk werpen enkele gitzwarte slaven uit Ethiopië handenvol aloëbladeren in de wierookvaten, die tussen de ijzeren palen zijn geplaatst.

 Muzikanten, vermomd als faunen beginnen te spelen opdat het gejammer van de brandende slachtoffers de keizer niet zal horen.

Saters, kleine, grappige figuren met hun puntige baardjes, korte staart en bokspoten, springen om de faunen heen en  dansen op hun muziek.

 Wagenrennen beginnen!

Terwijl zij nog musiceren, openen zich de poorten van het Circus. Onmiddellijk beginnen de wagenrennen. De eerste wagen is van de keizer zelf. Het is een  vierspan dat met goud en zilver is opgetuigd. Het volk is enthousiast.

 Nieuwe vierspannen wervelen langs de tribunes, waar boven donkere, blauwachtige rookwolken vanuit Nero’s tuinen drijven.

Horizontaal  hangen de wagenmenners in de bochten buiten de wagens.

De paarden hebben hun neusvleugels wijd open gesperd en hun ogen schieten vuur van angst voor  de flikkerende fakkels aan weerszijden van de renbaan. Ze worden beteugeld door de vaste hand van de menners.

Als Nero de eindpaal bereikt kent de opgewondenheid van het volk geen grenzen meer. De duizenden gillen, joelen en schreeuwen  - Caesar Kurios! Caesar Kurios” De keizer is Heer! De keizer is Heer!

Opnieuw worden versnaperingen uitgedeeld. Slaven werpen  handen vol goudstukken midden in de tierende menigte

Even ten zuiden van Rome, in één van de catacomben aan de Via Appia komt op dat moment een groep christenen bij elkaar. Niemand van de duizenden in het theater hoort hen, als zij bidden:

Heer, ontferm  u over ons! 


 

Terug naar het droom-beeld van Nebukadnezar , de wrede heerser rond 580 Voor Christus.

Het gouden hoofd stelde het Babylonische wereldrijk en Nebukadnezar voor

 • Het zilveren deel was het daarop volgende wereldrijk van de Perzen en Meden

 • Het koperen deel was het grote, Griekse wereldrijk dat Alexander de Grote veroverde

 • De ijzeren benen stelden het West en Oost Romeinse Rijk voor. Anderen stellen dat hier het Turkse Ottomaanse Rijk bedoeld wordt; dat van 1517 – 1917 het hele Midden Oosten, Noord Afrika en een groot deel van Oost Europa beheerste.


 


 

Wat hebben al die gevallen wereldrijken voor over-een komst?

 • Nebukadnezar vervolgde de Joden

 • wereldrijk van meden en perzen . U kent de uitdrukking vandaag : “wet van meden en perzen '. – 330 Voor Christus : Toen zei Haman tegen de koning: "Er is een volk dat door uw hele rijk verspreid leeft onder de andere volken in uw koninkrijk. Dat volk heeft zijn eigen wetten. Die zijn anders dan de wetten van de andere volken. Dat volk houdt zich ook niet aan úw wetten. Daarom is het niet goed als u dat volk in leven laat. 9 Wilt u mij toestemming geven om in het hele land bevel te geven dat volk te vernietigen. Dan zal ik mijn mensen bevelen om 10.000 talenten(360.000 kilo) zilver in de schatkist van de koning te storten."Vervolging van de Joden corruptie etc... https://www.basicbijbel.nl/boek/ester/3

 • Griekse wereldrijk met Alexander de grote aan de macht – 146 Voor Christus : doel : alles 1 maken via oorlog en geweld.

Romijns wereldrijk : – 1917 na Christus ..Christenvervolging , oorlog en geweld

 • Tussen door zijn er ook nog de donkere middeleeuwen geweest. De strijd van de kerk . De rooms katholieke kerk wel te verstaan. – tot 1834 – Mensen werden op de brandstapel gegooid , gevangen gezet , de protestanten kwamen op ( eisten vrijheid van bijbel lezen ) , de rooms katholieke kerk wilde totale macht , de Ottomanen *( islam ) wilde het westen veroveren en onderwerpen aan de islam en vandaar de bekende kruistochten. 800.000 Joden waren op de vlucht .

 • Tussen door kwam de verlichting ( menselijke wijsheid ) op . https://www.allabouthistory.org/dutch/de-donkere-middeleeuwen.htm

 • Na de Donkere Middeleeuwen werd religie beschouwd als iets dat strijdig is met rationaliteit en rede, en dit zette de verschuiving naar de verlichting in beweging -- een verschuiving die van de 'duisternis' weg leidde. Wetenschap en rede stegen in aanzien, en dit is zo voortgegaan tijdens en na de Hervorming en het tijdperk van de Verlichting. -

 

 

We weten dat Hitler ook een wereldrijk wilde . Wie speelde de hoofdrol in de opruiming ? De Joden . Dood moesten ze . Het is hem niet gelukt.

 

 

En nu dan : het laatste deel

 

Opbouw na de tweede wereld oorlog

 

 

In 1948 , 67 jaar geleden , heeft Israël eindelijk zijn lang beloofde eigen staat gekregen.

 

Drie jaar na de verschrikkingen van de Holocaust, roept David Ben-Goerion op 14 mei 1948 de Joodse staat Israël uit. Die dag luisteren Joodse mensen over de hele wereld via de radio naar de historische woorden van Israëls eerste premier. Na 1900 jaar over de aarde te hebben gezworven, heeft het volk eindelijk weer een eigen staat! 
Inmiddels zijn we 67 jaar verder. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Antisemitisme en oorlogsdreiging zijn sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo aanwezig geweest. 

 

 

 

Psalm 90: 10 : We leven 70 jaar, als we sterk zijn misschien 80 jaar.
En zelfs in onze beste jaren hebben we zorgen en verdriet.
Plotseling is ons leven voorbij, want de tijd vliegt.

 

En wat zegt Jezus over de laatste dagen , over leeftijd en geslacht ( merk op dat hij hier tegen het volk Israël spreekt , want daar kwam hij voor om vanuit hen te regeren middels een Rijk van Vrede )

 

 

Matheus 24 : de rede over de laatste dagen hoe die eruit zien en wat hij zegt over het volk Israël :

 

Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het einde eraan komt. Het is dan bijna tijd. Luister goed! Ik zeg jullie dat dit volk niet zal ophouden te bestaan vóór al deze dingen zijn gebeurd

 

 

 

Dit volk vanuit de grondtekst :

 

 

 

 

 

 

Strong's g3778 en g1074 = Deze menigte van mensen die er op hetzelfde moment wonen. Dat is nu 67 jaar en het laatst zal het 70 of 80 jaar zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar Jezus wijst in die tekst uit Matheus op die generatie + alle dingen die gaande zijn . Die dingen bij elkaar , daarvan weet je dat het einde eraan komt. En let op Psalm waar over de leeftijd wordt gesproken. In de dagen van Noach was het 120 jaar . Daarna werd het 70 -80 jaar. Maar we weten dat 70 het getal is van rustdag. Voltooing van de wereld.

 

 

 

Terug naar het beeld uit de droom: Een wereldrijk van IJzer en klei.

 

Sterk gemengd met zwak

 

We weten wel wat alleen al de Europese Unie aan het doen is. 1 regering = Brussel , 1 munt = de Euro …..De droom van oude Rijken die vielen. Dat ze vielen , daaruit blijkt dat vervulling van één wereldrijk nog niet in vervulling is gegaan.

 

Vraag jezelf af waarom het altijd om uitroeien ging van Joden , Christen . Opkomen van onderdrukkende Rijken , het gevecht van de Islam te brengen over de wereld. Het graag behaalde doel van het rooms katholicisme. De droom van Alexander de grote. Volken mengen en allemaal onder zijn beheer.

 

 

Wat gebeurd vandaag ?

 

Opkomst van een one world order. Hoe behalen ze dat : Orde uit chaos.

 

Verdiep je eerst maar eens in het dollar biljet :

 

 

 

 

 

 

 

Daniel had nog een visioen – ( 500 Voor Christus ) :

 

 

De huidige onrust in de Moslimlanden wordt nog duidelijker geïllustreerd door een visioen dat Daniël later kreeg over het eindtijdrijk. U leest dat in Daniël 7. Daniël zag “de grote zee in beroering en vier grote dieren stegen uit de zee op”. Die vier dieren stellen dezelfde vier wereldrijken voor als bij het beeld van Nebukadnezar.

 • Een leeuw, het Babylonische wereldrijk

 • Een beer, het Perzische wereldrijk

 • Een panter, het Griekse rijk van Alexander de Grote

 • Een vreselijk, schrikwekkend dier, het Romeinse wereldrijk

Uit het vervolg van Daniël 7 (lees de verzen 15-27) blijkt dat het vierde dier meer is dan het oude Romeinse rijk. De profetie loopt door naar de eindtijd. Dat rijk brengt Israël in het nauw. Dat zien we nu al aankomen. De Europese Unie wordt steeds meer een bedreiging voor Israël. De Arabische landen willen niets liever dan Israël vernietigen.

 

https://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/192-het-beest-is-onderweg

 

 

Het laatste wereldrijk zal alle rijken uit het verleden samen zijn. Machtig , groot en sterk .

 

Kent u de uitdrukking : 2 geloven op 1 kussen daar slaapt de duivel tussen ?

 

IJzer vermengt zich niet met klei , schreef Daniel op in hetzelfde Bijbelboek.

 

 

Dat maakt ook dat wij hier in het Westen zeggen : 'laten die moslims naar hun eigen land gaan , ze passen hier niet'.

 

 

Het is wel het doel .

 

Wie spelen de hoofdrollen in dit eindetijd rijk ?

 

 

We hebben Obama , Erdogan , de paus .

 

 

Obama zegt protestants te zijn maar is het niet .

Erdogan is druk bezig om van Turkije het kalifaat te maken

De paus is druk bezig om alle hoofden dezelfde kant op te krijgen.

 

 

 

 

 

 

Banken worden kunstmatig om hoog gehouden . Dat weet nu wel iedereen inmiddels.

Landen die failliet zijn worden kunstmatig omhoog gehouden , denk aan Griekenland , dat weet nu iedereen wel.

Rijke landen worden ontdaan ,middels bezuinigingen , van hun rijkdommen.

Massa – emigratie door middel van oorlog in het Midden Oosten , van Islamieten .

 

 

Wat zegt de Koran daar over ?

 

Soerah 2:193
En blijf tegen ze vechten, totdat er geen opschudding (verleiding) of onderdrukking meer is en rechtvaardigheid en geloof in Allah zal zegevieren (en de religie wordt die van Allah Islam).

Soerah 9:123 
O jullie die geloven, bevecht de ongelovigen in jullie naast omgeving en laten zij hardheid bij jullie aantreffen.

 

 

Hadith 9:57
Dood hem die zijn (Islamitische) religie verandert.

 

 

 

Soera 5:89 
Allah zal u niet ter verantwoording roepen mochten het onbeduidende eed-afleggingen zijn. Het gaat om de bedoeling van uw harten; hij vergeeft vermenigvuldiglijk, de meest lankmoedige.

 

Hadith 41:6985
De Profeet, (gebed en de vrede zijn op hem), heeft gezegd: "De tijd van oordeel zal voor de Moslims niet komen totdat hij de Joden zal bestrijden en zal doden; tot de Joden zich achter rotsen en bomen verbergen, die zullen schreeuwen: O Moslim! Er is een Jood die achter me is verborgen, kom en doodt hem! Maar de olijfboom boom zal niets zeggen, omdat het een boom van de jood is."

 

 

Soera 5:51
O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

 

 

 

 

 

Dit is nu de hele bediening en het doel van de Islam.

 

Dat ziet er nu zo uit :

 

 

Boodschap gemaakt door isis

Wat zegt Jezus Christus over de laatste dagen ?

 

zullen de mensen jullie mishandelen, vervolgen en gevangen zetten in de synagogen en gevangenissen. Omdat jullie in Mij geloven, zullen ze jullie voor koningen en bestuurders slepen. Zij zullen over jullie rechtspreken.

 

 

https://wearen.nl/druk-op-christenen-neemt-wereldwijd-toe/

 

Toen zei Hij tegen hen: "Allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren

 

 

 

Er zullen op allerlei plaatsen zware aardbevingen zijn.

 

 

Er zullen nu hier, dan daar gevaarlijke ziekten en hongersnoden zijn.

 

 

 

 

Ook aan de lucht zullen vreselijke dingen te zien zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen zal jullie haten omdat jullie in Mij geloven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar er zal nog geen haar van jullie hoofd verloren gaan.Heb geduld en houd vol

 

Jullie zullen zien dat Jeruzalem door het leger van de vijand zal worden omsingeld. Besef dan dat de stad verwoest gaat worden.

 

Hamas / Palestina

 

 

Dat was de rede over de tekenen van deze tijd. Want alles komt samen en tegelijk. Het punt in ons landje is dat de meeste mensen het gevaar niet zien. Dat komt dan weer omdat u onder het juk van het Christendom leeft. Hoe was dat juk ?

 

U heeft nu nog vrede , juist omdat U in een Christelijk land woont.

Maar ...ook moet u weten dat ons land op dit moment verkocht is. U slaapt en de overheid verkoopt en betaald …....Makkelijker kunt u het ze niet maken …...

 

 

 

Heel in het kort , want het vergt te veel studie om hier neer te zetten , leven we nu in de tijd waar alle macht van de gevallen wereldrijken weer samen gesteld komen.

 

Deze macht zal een vals verbond gaan sluiten met Israël. Hoe lang zal dat valse verbond duren ?

 

 En tot het eind van de tijd toe zal er strijd zijn, een verwoestende oorlog. Dat staat vast. 

 

Hij ( de ultieme anti christ – ( hier onder zal ik hem beschrijven vanuit het bijbelboek Openbaringen ) zal één week lang ( Na bestudering van de Bijbel hebben velen er achter mogen komen dat een week staat voor 7 jaar ) een sterk verbond sluiten met velen.

 

Halverwege die week ( dus na 3,5 jaar ) zal hij verbieden dat er nog langer aan God geofferd wordt. En op het dak van de tempel zal iets afschuwelijks zijn, dat verwoesting veroorzaakt. Maar aan het einde zal hij ook zelf verwoest worden."

 

 

Wie is dan die 'hij ':

 

Ik zag dat één van zijn koppen ( anti christelijke laatste wereldrijken ) dodelijk gewond was, maar de dodelijke wond genas.

 

En ze aanbaden de draak die aan het beest zoveel macht had gegeven. En ze aanbaden het beest en zeiden: "Wie is er zó geweldig als dit beest? Wie is er machtiger dan hij?"

 

 Het beest kon ook spreken. Het stond aldoor op te scheppen en zei beledigende dingen over God. Dat deed het 42 maanden lang (3½ jaar).

 

 Al die tijd beledigde het beest God, Gods tempel en iedereen die in de hemel woont.

 

Ook streed het beest tegen de gelovigen. Het kreeg de macht om hen te overwinnen. Het kreeg de macht over alle volken en stammen en landen en talen. 

 

En alle mensen op aarde zullen het beest aanbidden. Alleen de mensen die staan opgeschreven in het Boek van het Leven doen daar niet aan mee. Het Boek van het Leven is het boek van het Lam dat is geslacht vanaf het begin van de wereld.

 

 

Toen zag ik uit de aarde een ander beest komen. Het had net als het Lam ( lijkt dus op de Messias ) twee horens op zijn kop, maar het sprak als de draak.

Het nam alle macht van het eerste beest over. Het tweede beest zorgde ervoor dat alle mensen het eerste beest (dus het beest met de dodelijk wond die weer genezen was) gingen aanbidden.

 

 

Omdat het tweede beest zoveel macht had gekregen van het eerste beest en zulke wonderen kon doen, gehoorzaamden de mensen hem. Toen zei het tweede beest tegen de mensen dat ze een beeld moesten maken van het eerste beest (dus van het beest dat de dodelijke zwaardwond had gehad, maar was blijven leven). Dat deden ze en ze aanbaden dat beeld.

 

 

 

 

En het tweede beest kreeg de macht om dat beeld levend te maken. Daardoor kon het beeld van het beest ook spreken. En het doodde alle mensen die het beeld niet wilden aanbidden. 

 

 

 Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen.

 

(  Het teken op het voorhoofd geeft aan van wie je bent. Het teken op de hand geeft aan wie je dient. )

 

Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt.

 

Er zijn dus 2 beesten die de macht hebben. De mensheid zal ze achterna lopen als redder in nood.

Dat beest zal zich voor doen als de Messias , de anti Christ , die de wereld zal redden van de ondergang. Zal leugens spreken maar de mensen zullen hem geloven.

Het beest heeft alle macht over iedereen

Het beest laat een beeld maken wat ook kan spreken. Iedereen moet het gaan aan bidden. Wie dat niet doet wordt gedood .

Het zal er voor zorgen dat iedereen zijn gedachten / geest gesteld heeft op dit beest

Het zal ervoor zorgen dat iedereen zijn teken in zijn hand aan neemt. Zonder dat teken = niet meer deel nemen aan de maatschappij. Geen verkoop of koop van goederen , voedsel , kleding etc.....

 

 

Het vaticaan / de paus is druk doende om mee te werken aan een wereldoplossing.

 

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20111024_nota_en.html

 

Dat zal bestaan uit 1 wereldregering , 1 wereldmunt, 1 wereldgodsdienst . De nieuwe wereld orde. Pogen de mens te onderwerpen aan het ultieme kwaad. Pogen om de mensheid de vrije wil , door God ingesteld zodat we geen robots zijn , te ontnemen. Ons laatste restje vrijheid.

 

De fundering is gelegd in de tijd van de verlichting in 1761

 

Daarom ook dat de EU samengevoegd wordt.

Daarom ook dat alle Christenen worden verdreven en gedood in en uit het Midden Oosten

De weg moet uiteindelijk vrij gemaakt worden om Israël totaal van de kaart te willen vegen.

Daarom ook dat alle moslims zich hebben verspreid onder ons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H13 : Kwaad bloed

 

 

In alle tijden is het kwade bloed gepoogd te bestrijden door menselijk handelen. Maar pas wanneer je erkent dat satan het kwade bloed vertegenwoordigd , je hoeft niet te erkennen dat we gevuld zijn met dat kwade bloed , en ook weet dat zijn doel is om alle mensen nog steeds mee naar beneden te trekken naar de akker van dat bloed dan weet je ook dat we gereinigd moeten worden met schoon bloed.

 

Erken in ieder geval dat het helemaal mis is met de wereld waar je in leeft. Erken dan in ieder geval dat er kwaad bloed rond waart. Erken dan dat alles bestreden wordt met mensen handen. Menselijk denken. Erken dan dat het nooit is gelukt. En erken dan dat de mensen die voor God kozen uitgeroeid moesten en moeten worden omdat satan dat wil.

 

Het begon helemaal 6000 jaar geleden. Genesis – het begin …..

 

 

 • En God zei: "Laten We mensen maken, mensen die op Ons lijken. Ze zullen heel erg op Ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde."

 

De dieren waren onderworpen aan de mensen

 

 • Maar de Heer God riep Adam en zei:"Waar zit je?" Adam antwoordde: "Toen ik uw stem in de tuin hoorde, werd ik bang. Want ik ben naakt. Daarom heb ik me verstopt."

 

Na het eten van de verboden 'vruchten 'voelden ze zich naakt. Bewust van wat ze hadden gedaan

 

 

 • De Heer God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenhuiden. Daarmee kleedde Hij hen aan.

 

 

God bedekte ze met dierenhuiden. Wat moest daarvoor geslacht worden ?

 

Bedekt met onschuld. De dieren hadden geen fout gemaakt. Dieren geofferd voor de zonde van de mens. Dieren moesten opgeofferd worden....zodat de mens bedekt zou worden voor hun schaamte. .De slang werd als enige dier vervloekt. Door het stof zou hij kruipen.

 

Dat ging door in het eerste verbond. Het volk van God moest dieren offeren voor de zonde van de mens. Onschuldig dier voor schuldig mens.

 

 

Het tweede verbond , waar we nog onder leven heeft een ultiem offer gebracht. God kwam als de mens Jezus naar de aarde en heeft zichzelf opgeofferd voor al ons kwade bloed. Maar het kwade , schuldige bloed verwerpt hem.

 

H14 :Slot

Nu heeft u pas een werkelijke en eerlijke keus . U heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen :

 

 

 

a – De wereld met zijn systeem .

Gifvoedsel

gifpillen

giflandbouw

gifwolken

gifwoorden

gifdrank

gifdagen

gifhersenen

met zijn oorlog , haat en nijd

Zijn mierzoete , en vergiftigende en sussende woordjes waar u zo graag naar luisterd.

Onderbuik-meningen gebaseerd op onderbuikgevoelens , gebaseerd en gebouwd op …..niets. Haat me maar voor de waarheid , het kan me niets schelen. Ik heb u lief. Ik wil geen stinkende wonden achter laten.

 

Ziet u het onrecht dan niet , wilt u het niet zien . ZIET U HET DAN NIET ….Blind , arm , doof en naakt bent U . Vol van niets. Vol van gif. Vol van uzelf. Als het kon dan schreeuwde ik het uit naar U .

 

Maar in alle rust en met vaste grond zeg ik u : Ik persoonlijk haat ieder facet van deze wereld. Ik haat het tot op het bot. Ik houd wel van de mensen , van de dieren en van de natuur . Ja mijn hart huilt zelfs voor u.

 

Weet dit ; Dat de genade-tijd waar u nog onder leeft bijna over is. Al het verdriet van deze wereld , al het kwade bloed , al de slechtheid , zal als een kolkende massa uitgestort worden over allen die weigerden het slachtoffer van Jezus te aanvaarden. Dan pas zult u het slachtoffer zijn. Wat op gaat komt weer neer . In de vorm van een beker waar alle verdorvenheid en al het vergoten bloed in zit. Aan u de keus of u daar een aan-deel aan wilt hebben. ...En dit komt tot uit mijn diepste ziel. Als ik erom vermoord zou worden dan nog doet dat me ….niets.....

 

 

 

 

 

 

 

H16 Oplossing

 

 

 

 

 • Een ieder die erkent dat hij niet zonder zonde is

 • Een ieder die erkent dat de wereld het niet op zal lossen , kijk naar het verleden

 • een ieder die erkent dat hij hulp nodig heeft

 • Een ieder die erkent dat dit leven niet bedoeld kan zijn

 

 

Een ieder die durft te buigen , die durft nederig te zijn als een kind , een ieder die zijn handen durft te vouwen :

 

 

Tot die zeg ik ,

 

Vraag of je jezus in je hart mag krijgen. Vouw je handen op een stille plaats en vraag vergeving . Vraag om leven . Laat je rein wassen ….

 

 

En de gene die op de troon in de hemel zit zegt :

Openbaring 7 :

 

 

Hij antwoordde: "Dat zijn de mensen die de tijd van grote moeilijkheden hebben meegemaakt en die vastgehouden hebben aan het geloof.

 

 • Ze hebben hun kleren wit-gewassen in het bloed van het Lam.

 

 • Daarom staan ze voor Gods troon. Ze prijzen Hem dag en nacht in zijn tempel. En Hij die op de troon zit zal voor hen zorgen en hen beschermen. 

 •  

 • Ze zullen nooit meer honger of dorst hebben. Ze zullen nooit meer last hebben van de hitte van de zon. 

 •  

 • Want het Lam op de troon zal hen als schapen leiden. Hij zal hen meenemen naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afvegen."

 •  

 

 

 

 

 

https://www.basicbijbel.nl/boek/openbaring/7